Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav oslávil v Prahe sviatok svätého novomučeníka Gorazda a navštívil Moravu

Domov   >   Vyhľadávanie
Vo štvrtok 4. septembra 2014 zažil katedrálny chrám sv. Cyrila a Metoda v Prahe veľkú udalosť. Na sviatok svätého novomučeníka biskupa Gorazda, ktorý bol popravený nacista-mi 4. septembra 1942, slúžil archijerejskú liturgiu Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup pre-šovský a metropolita českých krajín a Slovenska. Spolu s ním slúžili i pražský arcibiskup Jáchym a michalovsko – košický arcibiskup Juraj, ktorý takisto pricestoval zo Slovenska.

Liturgii predchádzal slávnostný príchod metropolitu do chrámu, pri ktorom ho sprevádzal vladyka Jáchym, ktorý ho na návštevu pozval. Pri vchode do chrámu oboch vladykov privítali duchovní v bohoslužobnom oblečení na čele s predstaveným katedrály, mitr. prot. Jaroslavom Šuvarským. Ten preniesol uvítaciu reč, v ktorej zdôraznil statočnosť svätého vladyku Gorazda a uviedol ho ako príklad pre nás, aby sme sa nebáli hájiť Božiu pravdu proti jej nepriateľom.

Potom sa začala archijerejská liturgia. Spolu s troma biskupmi ju slúžilo 12 kňazov a 3 diakoni. V chráme sa ale v tento významný deň zhromaždilo takmer celé duchovenstvo pražskej eparchie.

Počas liturgie sa konalo i kňazské svätenie, pri ktorom z rúk vladyku Jáchyma prijal svätú Tajinu kňazstva doterajší diakon o. Josef Brožek zo Železného Brodu. V tejto farnosti bude tiež pôsobiť ako duchovný správca.

Na konci liturgie predniesol k prítomným pekný príhovor metropolita Rastislav, v ktorom prítomných požiadal, aby pevne stáli za svojim arcipastierom vladykom Jáchymom a pamätali na neho vo svojich modlitbách. Po záverečnom požehnaní nasledovalo bozkávanie kríža, ktoré po prvý raz vykonal novokňaz o. Josef.

Na prítomných čakalo v katedrálnom chráme malé pohostenie a potom sa odobrali na strelnicu do Prahy-Kobylís, na miesto, kde práve 4. septembra pred 72 rokmi našiel mučenícku smrť vladyka Gorazd a jeho spoločníci. Tam presne v 14:35 (v hodinu, kedy podľa protokolu padli v roku 1942 výstrely popravčej čaty) začala za prítomnosti všetkých troch vladykov a mnohých duchovných panychída, ktorú slúžil mitr. prot. Jaroslav Šuvarský. Zástupcovia cirkvi takisto položili vence k tabuli s menami obetí a k drevenému krížu, ktorý stojí na popravisku.

Po skončení panychídy čakala na metropolitu Rastislava posledná časť jeho oficiálneho programu v Prahe. V sprievode vladyku Jáchyma bol prijatý ministrom kultúry ČR, pánom Danielom Hermanom. Stretnutie bolo srdečné a všetci sa zhodli, že budú spolupracovať na urovnaní vzťahov medzi pravoslávnou cirkvou v českých krajinách a štátom.

Vladyka Juraj odcestoval večer späť na Slovensko, zatiaľ čo metropolita Rastislav s vladykom Jáchymom navštívili monastier svätého Václava a Ľudmily v Loděnicích, kde mala vzácna návšteva zabezpečené ubytovanie. V piatok ráno tam spoločne odslúžili svätú liturgiu a vydali sa na Moravu, kde po večerných bohoslužbách v monastieri Usnutia presvätej Bohorodičky vo Vilémove sa metropolita Rastislav neformálne stretol s členmi Eparchiálnej rady olomoucko-brnenskej eparchie. V sobotu ráno odslúžil archijerejskú liturgiu spolu s vladykom Jáchymom, ktorý momentálne vykonáva nad spomenutou eparchiou kanonický dozor, a po nej sa zúčastnil na tzv. presbyterskej konferencii – stretnutí s duchovnými olomoucko-brnenskej eparchie.
Zdroj: www.pravoslavnacirkev.cz

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty