Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav navštívil cirkevnú obec vo Vyšnom Mirošove

Domov   >   Vyhľadávanie
4. mája v nedeľu svätých žien Myronosíc zavítal do obce Vyšný Mirošov v okrese Svidník Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska.

Išlo o jeho prvú návštevu tejto cirkevnej obce. Svätú liturgiu v chráme svätých nezištných Kozmu a Damiána s ním spoluslúžili duchovní, prot. Ján Sovič, správca Pravoslávnej cirkevnej obce vo Svidníku, arcidekan pre okresy Svidník a Stropkov, tamojší správca cirkevnej obce jerej Alexander Kleban a správca cirkevnej obce vo Vyšnom Orlíku jerej Slavomír Hudák.

Cieľom návštevy vladyku Rastislava, bolo oboznámiť sa so životom vo farnosti, stretnúť sa s veriacimi a zároveň ich povzbudiť a podporiť. Zišli sa tam nielen veriaci z Vyšného a Nižného Mirošova, ale i okolitých obcí. Kázeň počas Svätej liturgie predniesol miestny duchovný správca jerej Alexander Kleban. Poukázal v nej na ženy Myronosice a blahočestivého Jozefa z Arimatey. Nečakali podľa jeho slov odmenu od Christa za nič, lebo boli pokorní. „Isus Christos sám na sebe ukázal, čo je pokora, bol skutočne trpezlivý a nezlomili ho ani útoky od ľudí. „Naučte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete pokoj pre vaše duše (Mt 11, 29)", povedal. Zároveň srdečne privítal vladyku Rastislava a vyjadril radosť z toho, že k nim zavítal.

Na záver Svätej liturgie sa vladyka prihovoril k veriacim a zvlášť pozdravil ženy, ktoré v tento deň slávili svoj sviatok – svätých žien Myronosíc.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty