Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav navštívil cirkevnú obec v Slovinkách

Domov   >   Vyhľadávanie
Pre veriacich na Spiši bola nedeľa 1. júna slávnostným dňom. Cirkevnú obec v Slovinkách navštívil pri príležitosti chrámového sviatku Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska. 

Svätú liturgiu v chráme Voznesénija Hospódňa s ním spolu slúžili miestny duchovný správca prot. Peter Kačmár, mitr. prot. Milan Gerka, prot. Štefan Šak, prot. Vladimír Kocvár, prot. Milan Bilý, jer. Miroslav Župina, jer. Jozef Nemčík, jerej Jozef Balberčák a jerodiakon Maxim (Durila).

Cirkevnú obec v Slovinkách vladyka Rastislav navštívil už niekoľko krát. „Vždy, keď som tu prišiel, bohoslužba, ako i program, ktorý veriaci spolu so svojim duchovným správcom pripravili, boli na vysokej úrovni. Rovnako tomu bolo i dnes, pri príležitosti 20. výročia posvätenia základného kameňa chrámu, ako i 5. výročia fungovania Zboru sv. veľkomučenice Barbory", povedal.

Súčasťou osláv chrámového sviatku bolo i uvedenie nového CD s názvom Dedičstvo Slovanov, ktoré vydala miestna cirkevná obec. Ide o nahrávku paschálnej svätej liturgie v podaní Liturgického zboru svätej veľkomučenice Barbory v Slovinkách a historických a duchovných textov v podaní umelcov Idy Rapaičovej a Jozefa Šimonoviča. Tie sú prepojené duchovnými piesňami v podaní Metropolitného vzdelávacieho chóru svätých mučeníc Sofie, Viery, Nadeždy a Ľuby.

„Snažíme sa to, čo sme prijali, odovzdať tým, čo prišli po nás. V tom je podstata slova tradícia. Prijímame ju od našich predkov a odovzdávame ju našim potomkom. Bol by som rád, keby tento CD nosič priviedol hlavne mladú generáciu k uvedomeniu si toho, aká bohatá je naša viac ako tisícročná tradícia. Aby sa i medzi nimi – a nemusí ich byť veľa – našli ľudia, ktorí budú chcieť priložiť ruku k dielu zachovania tohto duchovného a kultúrneho bohatstva. Aby naša generácia nebola tou, pri ktorej všetko zanikne, ale práve naopak tou, ktorá všetko dobre zachované ešte lepšie odovzdá", uviedol vladyka Rastislav k otázke zachovávania tradície i samotného cirkevnoslovanského jazyka.

Na záver svätej liturgie sa vladyka prihovoril k veriacim a rovnako i k vzácnym hosťom – umelcom pani Ide Rapaičovej a pánovi Jozefovi Šimonovičovi, ktorým sa poďakoval za ich prínos pri vzniku spomínaného CD nosiča.
 

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty