Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav navštívil cirkevnú obec v Levoči

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 13. júla navštívil cirkevnú obec v Levoči Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska. Od soboty večera sa tam konali bohoslužby v česť sviatku Uloženia rúcha Presvätej Bohorodičky vo Vlachernách.

Svätú liturgiu s ním v nedeľu slúžili miestny duchovný správca prot. Kornel Furín, miestny arcidekan a duchovný správca cirkevnej obce v Závadke mitr. prot. Milan Gerka, prot. Peter Kačmár, prot. Štefan Pružinský ml., prot. Milan Bilý, jerej Jozef Nemčík a jerodiakon Maxim (Durila). Slávností sa zúčastnil i správca cirkevnej obce v Poprade prot. Vladimír Kocvár, ktorý slúžil svätú liturgiu v noci.

Počas malého vchodu vladyka vyznamenal duchovného správcu otca Kornela prá-vom nosenia palice. Ide o časť bohoslužobného rúcha, ktorú kňaz nosí na pravom bedre a symbolizuje duchovný meč – Božie slovo.

Kázňou sa k veriacim prihovoril jerej Jozef Nemčík, ktorý veriacim opísal, akým spôsobom sa rúcha presvätej Bohorodičky dostalo do chrámu vo Vlachernách. Spomenul tiež niekoľko zázrakov, spojených s týmto rúchom. „V roku 860 prišlo pod vedením kyjevských kniežat Askolda a Dira pred hradby Konštantínopola veľké vojsko. Tí mali flotilu, ktorá bola aj s ohľadom na dnešné pomery obrovská. Obsadili celý Bosporský záliv a hrozili mestu, že ho zrovnajú so zemou. V tej dobe cisár Michal III. a patriarcha Fótios Veľký vyzvali všetok kresťanský ľud, aby sa zišiel pomodliť do chrámu vo Vlachernách. Následne vzali tamojšiu vzácnu relikviu – truhlicu s rúchom presvätej Bohorodičky – a ponorili ju do vôd Bosporského zálivu. Akonáhle sa truhlica dotkla vôd, nastalo obrovské vlnobitie a lode sa začali potápať. 

Keď kniežatá videli, čo sa deje, prestali útočiť a uzavreli prímerie. A nielenže uzavreli prímerie, ale aj prijali kresťanskú vieru, lebo dovtedy boli pohania. Môžeme preto smelo povedať, že rúcho presvätej Bohorodičky stálo pri začiat-koch šírenia kresťanskej viery na Kyjevskej Rusi," povedal v kázni otec Jozef Nemčík. Podľa jeho slov je na nás pravoslávnych kresťanoch, aby sme verili Bohu, dôverovali presvätej Bohorodičke a modlili sa k Nej. Jej modlitby majú nesmiernu silu, lebo Jej Syn, náš Spasiteľ Iisus Christos nikdy neodmietne prosby Svojej matky, Ktorá sa modlí za nás všetkých.

Po skončení svätej liturgie sa vladyka Rastislav poďakoval otcovi Kornelovi za starostlivosť o cirkevnú obec, ktorá mu bola zverená, i za to, že ho mohol vďaka jeho životu vyznamenať. Poďakoval sa i všetkým prítomným duchovným otcom a tiež veriacim, ktorí sa tam modlili počas noci. „Z celého srdca vám želám, aby Tá, ku Ktorej ste sa obracali celú noc vo svojich modlitbách – presvätá Bohorodička, Ktorej uloženie rúcha vo Vla-chernách si pripomíname, aby nad každým z vás rozprestrela Svoj závoj, aby sa za každého z vás prihovárala pred trónom Svojho Syna a aby kroky každého z vás nasmerovala do nebeského Kráľovstva," zaželal vladyka veriacim.

Pri príležitosti slávností odovzdal vladyka trom veriacim miestnej cirkevnej obce - cerkovníkovi Michalovi Kašperovi, pokladníkovi Jánovi Džuganovi a mátuške Anne Furínovej – ďakovné hramoty. Do ďalších rokov im zaželal, aby Hospodin zmnožil ich doterajšiu lásku k pravoslávnej Cirkvi a daroval im Svoju blahodať a pevné zdravie.

Na záver sa otec Kornel Furín poďakoval Bohu za to, že požehnal takýto nádherný deň. Poďakoval sa i vladykovi Rastislavovi za jeho návštevu. Otcovi Vladimírovi Kocvárovi sa poďakoval za nočné bohoslužby, ktorými vytvoril hlbokú duchovnú atmosféru. Nakoniec vyjadril nádej, že sa o rok všetci na tomto pútnickom mieste znova stretnú, aby mohli opäť spoločne osláviť našu Pani presvätú Bohorodičku.

Fotogaléria k článku
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty