Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav navštívil cirkevnú obec v Kojšove

Domov   >   Vyhľadávanie
V sobotu 12. júla v deň sviatku svätých apoštolov Petra a Pavla privítali veriaci cirkevnej obce Kojšov na čele so svojim duchovným správcom Jeho Blaženosť vladyku Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska, ktorý navštívil túto cirkevnú obec na Spiši po prvýkrát oficiálne.

Svätú liturgiu spolu s ním slúžili riaditeľ ÚPPE v Prešove mitr. prot. Alexander Cap, miestny duchovný správca prot. Ladislav Kiráľ, miestny arcidekan a duchovný správca cirkevnej obce v Závadke mitr. prot. Milan Gerka, jerej Miroslav Guba, jerodiakon Maxim (Durila) a diakon Miroslav Humenský. Napriek vysokému veku a zdravotným problémom bol na liturgii prítomný tiež duchovný správca cirkevnej obce v Smolníku mitr. prot. Vasiľ Bobák.

Kázňou sa k veriacim prihovoril mitr. prot. Milan Gerka, ktorý poukázal na život svätých apoštolov Petra a Pavla a ich odkaz pre dnešok.

Duchovnému správcovi otcovi Ladislavovi bolo pri príležitosti sviatku udelené požehnanie na čítanie uzdravujúcich modlitieb nad veriacimi. Zároveň ho vladyka vyznamenal právom nosenia palice. Ide o časť bohoslužobného rúcha, ktorú kňaz nosí na pravom bedre a symbolizuje duchovný meč, ktorým je slovo Božie.

Po skončení svätej liturgie sa otec Ladislav poďakoval vladykovi Rastislavovi za jeho návštevu a za to, že mohli tento sviatok osláviť spoločnými modlitbami. Následne ho oboznámil so skutočnosťou, že cirkevná obec v Kojšove sa rozhodla vrátiť k starému, tzv. juliánskemu kalendáru. Vladyka ich na to požehnal a zároveň vyjadril radosť z ich rozhodnutia: „Cirkevná obec v Kojšove sa po Ľubici a Krompachoch zaradila medzi „prvé lastovičky" na Spiši, čo sa týka úplného návratu k starému kalendáru. Nesmierne sa z toho teším, keďže Spiš poznám ako oblasť, ktorá je v prešovskej eparchii z hľadiska kalendára najroztrieštenejšia. Je nezmysel polemizovať o tom, ktorý z kalendárov je pre človeka spásonosný - juliánsky či gregoriánsky – pretože každý kalendár je ľudský výtvor a ako taký je nedokonalý. Netýka sa to samozrejme paschálie a Paschy, ktorej sviatkovanie podľa nového kalendára je v rozpore s posvätnými kánonmi. Poslaním kalendára je zjednocovať, nie rozdeľovať. Väčšina cirkevných obcí prešovskej pravoslávnej eparchie sa pridržiava starého kalendára, a k tejto jednote ste sa dnes pripojili aj vy. Daj Boh, aby sme sa ako jedna miestna Cirkev Christova v dohľadnej dobe aj v otázke kalendára všetci zjednotili" povedal.

Fotogaléria k článku


<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty