Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav na otvorení akademického roka Prešovskej univerzity a inaugurácii rektora

Domov   >   Vyhľadávanie
Prešovská univerzita (PU) v Prešove oficiálne vstúpila do nového akademického roka 2023/24. Jeho slávnostné otvorenie sa nieslo v znamení inaugurácia rektora, prorektorov a novozvolených dekanov šiestich fakúlt PU. Nechýbali ani ocenenia tvorivých pracovníkov a študentov univerzity. Na slávnostnom podujatí sa za Pravoslávnu cirkev na Slovensku zúčastnil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav sprevádzaný riaditeľom Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove – eparchiálnej rady mitr. prot. prof. Alexandrom Capom, CSc.

Slávnosť sa uskutočnila v historickej budove PKO Čierny orol za prítomnosti takmer 450 hostí z domova i zahraničia. Okrem univerzitných zamestnancov a študentov sa podujatia zúčastnili aj najvyšší akademickí funkcionári slovenských i zahraničných univerzít, vedecko-výskumní partneri, predstavitelia štátnej a verejnej správy, územnej samosprávy, zástupcovia cirkví, náboženských spoločností či podnikateľskej sféry.

Prvá časť akademickej slávnosti bola venovaná aktu inaugurácie rektora, prorektoriek, prorektorov a šiestich novozvolených dekaniek a dekanov fakúlt PU. „Sľubujem na svoju česť, že povinnosti rektora Prešovskej univerzity v Prešove budem vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a vynaložím všetky sily v prospech našej univerzity v duchu všeľudských zásad morálky, humanizmu a demokracie," predložil svoj sľub rektor univerzity prof. Peter Kónya.

V novom funkčnom období povedie univerzitu spolu s prorektormi prof. Petrom Adamišinom, prof. Janou Burgerovou, prof. Ivanou Cimermanovou, doc. Máriou Kardis a prof. Mariánom Reiffersom. V rámci fakúlt svoj post v ďalšom funkčnom období obhájili dekanka prof. Beáta Balogová na Filozofickej fakulte, dekanka prof. Jana Poráčová na Fakulte humanitných a prírodných vied, na Pedagogickej fakulte dekanka doc. Iveta Scholtzová. Pravoslávnu bohosloveckú fakultu povedie opäť dekan doc. Štefan Pružinský a Fakultu zdravotníckych dekanka odborov doc. Štefánia Andraščíková. Do čela Gréckokatolíckej teologickej fakulty sa po prvýkrát postaví dekan  doc. Peter Tirpák.

Súčasťou otvorenia akademického roka bolo aj udeľovanie Ceny rektora. Za Pravoslávnu bohosloveckú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove Cenu rektora za rok 2022 udelenú za významný prínos vo vede získali ThDr. Ján Pilko, PhD. a doc. Dr. Krysztof Rejman. Cenu rektora za rok 2022 udelenú za najlepšiu katedrovú webstránku získal ThDr. Pavol Kochan, PhD. Cenu rektora za rok 2022 udelenú študentom za reprezentáciu Prešovskej univerzity a mimoriadne výsledky získal Mgr. Milan Petrisko.FOTO - Zdroj: www.unipo.sk
Zdroj: Anna Polačková, hovorkyňa Prešovskej univerzity v Prešove / Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty