Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav na oslave sviatku patróna Centra pre deti a rodiny sv. Nikolaja v Medzilaborciach

Domov   >   Vyhľadávanie
V utorok 19. decembra 2023 na sviatok patróna Centra pre deti a rodiny sv. Nikolaja v Medzilaborciach Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav odslúžil spolu s prot. Jozefom Balberčákom a archidiak. Maximom (Durilom) archijerejskú sv. liturgiu v miestnej kaplnke, zasvätenej sv. Nikolajovi Divotvorcovi.

Riaditeľka centra PhDr. Dagmar Hučková, MBA spolu s mladým dospelým Tomášom Kalejom privítali vladyku tradičným spôsobom – chlebom a soľou.

„Ďakujem Bohu a teším sa, že mám znovu príležitosť byť s vami a môžem sa spolu s vami modliť. Zišli sme sa dnes, aby sme, ako je to dobrou tradíciou, oslávili anjela – patróna tohto svätého chrámu i tohto miesta – svätého Nikolaja, arcibiskupa Mýr Lykijských, divotvorcu. Tento nebeský človek žil ako pozemský anjel, lebo celý svoj život venoval Bohu a  blížnym. Snažil sa robiť to, čo v dnešnej dobe nie je veľmi populárne – seba a svoje záujmy stavať do úzadia a uprednostňovať potreby tých, čo sú okolo. Myslím si, že by úplne stačilo, keby sme ho aspoň v tomto dokázali napodobniť."

„V dnešnej dobe sa mnohí usilujú zredukovať život Cirkvi na dobročinnosť či charitu. Sv. Nikolaj to robil – slúžil blížnym, pomáhal kde mohol – materiálne i duchovne. Nie toto však bolo podstatné. Dôležité bolo, že všetko, čo robil ako biskup Cirkvi, robil z lásky k Bohu. V dobe, kedy žil, všetky sociálne inštitúcie, ktoré sú dnes bežné – nemocnice, sirotince, starobince a mnohé ďalšie – ešte len začínali vznikať. Tento podnet, ktorý vyšiel z kresťanskej Cirkvi, si v priebehu dejín osvojili a rozvinuli rímski cisári a štát. Preto si dnes mnohí myslia, že sociálne služby či charita sú výsostnou doménou štátu, nie nás – Cirkvi, kresťanov. Mali by sme si však uvedomiť, že dobročinnosť bez viery v Boha nemôže jestvovať. Bez viery v Boha sa všetko veľmi rýchlo mení na obchod a peniaze."

„Dnes pomôžem ja tebe, zajtra pomôžeš ty mne. Môžeme uvažovať podobne, ale potom sa nečudujme, ak sa nám po nejakom čase začne zdať náš život prázdny. Materiálne môžeme mať všetko alebo skoro všetko, čo sme chceli, ale nebudeme schopní nájsť v tom uspokojenie. To, že nás nič ne-poteší, je len jedno z nebezpečenstiev, ktoré nám hrozí, ak svojmu životu zabudneme dať duchovný rozmer. Pamätajme na to z úcty a z lásky k svätému Nikolajovi. Nech nás jeho modlitby a požehnanie sprevádzajú a Hospodin nech dá, aby aj dnešná doba zrodila podobných velikánov ducha, ako bol on," povedal v kázni vladyka.

V závere sv. liturgie poďakoval vladyka o. Jozefovi Balberčákovi za spoločné modlitby a poprial mu mnoho síl do ďalšej duchovenskej služby. „S výzvami, ktoré do vášho života prinášajú cirkevné obce, čo spravujete, nieto dňa, o ktorom by ste mohli povedať, že je jednotvárny. Nech vám Boh pomáha, nech vás posilňuje, nech vám dáva múdrosť, silu a pevné zdravie," zaželal mu vladyka.

Osobitne pozdravil riaditeľku centra PhDr. Dagmar Hučkovú, MBA a všetkých zamestnancov. „Sv. Nikolaj – patrón tohto miesta – nech vám pomáha napĺňať poslanie nahradiť tým, čo tu žijú, ich najbližších. Rodičov nahradiť nemožno, ale o to viac je potrebná vaša služba, ktorú v tomto centre vykonávate. Tým, čo tu pracujú i všetkým, čo tu bývajú, prajem mnoho síl a pevné zdravie. Nech vám i celému svetu Boh daruje Svoje požehnanie a bezhraničnú milosť," dodal vladyka.

Po sv. liturgii si metropolita Rastislav sprevádzaný riaditeľkou centra PhDr. Dagmar Hučkovou, MBA prezrel jeho priestory a stretol sa s deťmi i zamestnancami.

FOTOGALÉRIA
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty