Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav na oslavách chrámového sviatku v Stropkove

Domov   >   Vyhľadávanie
V sobotu 15. júla 2017 v deň sviatku Uloženia rúcha Presvätej Bohorodičky vo Vlachernách sa Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav zúčastnil na oslavách chrámového sviatku v Stropkove. Tento deň bol pre miestnych veriacich o to radostnejší, že vladyka posvätil obnovenú fasádu stropkovského chrámu, ktorú sa za pomoci mnohých dobrodincov rozhodli po takmer dvadsiatich rokoch od postavenia opraviť.

Obrad tzv. malého posvätenia chrámu (po rekonštrukcii) vladyka Rastislav vykonal pred začatím sv. liturgie. Spolu s viacerými pozvanými duchovnými a prítomnými veriacimi obišiel chrám a pokropil jeho múry svätenou vodou, pred dverami chrámu, na ambone a pred prestolom prečítal očistné modlitby a pokropil chrám svätenou vodou i zvnútra.

Miestny duchovný správca dekan prot. Pavol Bobák v kázni počas liturgie priblížil históriu sviatku Uloženia rúcha Presvätej Bohorodičky vo Vlachernách, ktorému je zasvätený stropkovský horný tzv. letný chrám. „Kedysi mali ľudia omnoho menej oblečenia, ako máme my dnes. Presvätá Bohorodička jedno zo svojich oblečení – rúcho darovala istej panne, ktoré ho ako veľký poklad ochraňovala a pred svojou smrťou zverila do opatery inej deve. Ako sa píše v životoch svätých, takýmto spôsobom bolo toto rúcho ochraňované v Nazarete. Stalo sa pri ňom mnoho zázrakov a uzdravení. Za cisára Leona I. Veľkého, ktorý panoval v rokoch 457 – 474 a patriarchu Gennadija bolo toto rúcho prenesené a uložené do Vlachernského chrámu, ktorý stál na predmestí Carihradu neďaleko Bosporu. Bolo tam uložené 2. júla 458. Odvtedy sviatkujeme v tento deň – lebo dnes je podľa starého kalendára práve 2. júla - sviatok Uloženia rúcha Presvätej Bohorodičky," vysvetlil o. Pavol.

Ako povedal, Presvätá Bohorodička ochraňovala i veriacich v Stropkove, najmä v pohnutých rokoch, kedy stavali nový chrám, ktorý v súčasnosti rozpisujú nástennými ikonami.

Po vyše 15 rokoch od dokončenia chrámu bolo potrebné obnoviť jeho fasádu. Bez Božej pomoci a dobrodincov, ktorí značnou mierou prispeli k tomuto dielu, by ho nebolo možné zrealizovať. Menovite sa preto o. Pavol poďakoval všetkým, ktorí sa na tom podieľali.

V závere sv. liturgie sa vladyka Rastislav v mene prítomných poďakoval o. Pavlovi Bobákovi za prípravu a dôstojný priebeh osláv chrámového sviatku a na jeho požiadanie venoval ďakovné hramoty bratom Mariánovi Kľocekovi a Danielovi Podhajeckému ako najväčším dobrodincom rekonštrukčných prác.

V sobotu podvečer sa konalo posvätenie vody pri studni, ako aj panychída pri hrobe bývalého duchovného správcu stropkovskej pravoslávnej cirkevnej obce prot. Petra Cupera. Potom nasledovali celonočné modlitby, ktoré vyvrcholili v nedeľu 16. júla 2017 slávnostnou sv. liturgiou za hojnej účasti duchovných a veriacich z blízkeho i širokého okolia.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty