Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav na oslavách chrámového sviatku a výročia chrámu v Trebišove

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 29. júna v deň sviatku svätých apoštolov Petra a Pavla podľa gregoriánskeho kalendára navštívil Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska mesto Trebišov. V tamojšom chráme sa na pozvanie Jeho Vysokopreosvietenosti vladyku Juraja, arcibiskupa michalovsko-košického a správcu cirkevnej obce v Trebišove a zároveň kancelára Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku mitr. prot. Ladislava Bilého zúčastnil osláv chrámového sviatku a zároveň 20. výročia posvätenia chrámu.
Svätú liturgiu spolu s našimi vladykami slúžil i vzácny hosť z Ukrajiny, Jeho Vysokopreosvietenosť Feodor, arcibiskup mukačevsko-užhorodský. Ten sa slávností zúčastnil spolu s viacerými duchovnými z Ukrajiny, ktorí ho sprevádzali. Do Trebišova ich vladyka Juraj spolu s miestnym duchovným správcom pozvali na znak vďaky za to, že sa pred dvadsiatimi rokmi veľkou mierou pričinili o vybudovanie chrámu v Trebišove, ktorý bol v minulosti istý čas dokonca katedrálnym chrámom.
Osláv sa zúčastnili i viacerí duchovní michalovsko-košickej eparchie.

Po skončení svätej liturgie sa k vladykom, hosťom, ako i veriacim prihovoril vladyka Juraj. V prvom rade pozdravil oboch vladykov a na znak vďaky im odovzdal dary – tzv. malé archijerejské oblečenie – epitrachil a omofor – so želaním, aby im pripomínali tento slávnostný deň. Veriacim mesta Trebišov a ich duchovnému správcovi otcovi Ladislavovi daroval písanú ikonu Presvätej Bohorodičky Cholmskej, po boku ktorej sú vyobrazení svätí apoštoli Peter a Pavol, ktorým je práve miestny chrám zasvätený. Otcovi Ladislavovi sa navyše poďakoval za jeho doterajšie snaženie a všetko, čo robí pre blaho pravoslávnej cirkvi.

Následne sa k slúžiacim, hosťom, ako i veriacim prihovoril vladyka Rastislav. Poďakoval za pozvanie zúčastniť sa osláv chrámového sviatku a okrúhleho jubilea posvätenia chrámu.

„Svätí apoštoli Peter a Pavol sú pre mňa obrazom našej miestnej cirkvi. Jeden z nich – Peter – bol povolaný k apoštolstvu medzi Židmi, tzv. obrezanými. Pavol sa však – hoci bol rovnako Žid ako Peter - vo svojom pôsobení sústreďuje najmä na tzv. neobrezaných – pohanov, ktorých bola vtedy väčšina. Zdá sa mi, že aj naša miestna cirkev má – či už medzi kňazmi, alebo veriacimi – dve skupiny ľudí. Jedna z nich tvrdí, že stačí zachovávať to, čo sme dostali od našich predkov, pre seba samých. Netreba sa nám starať a misijne šíriť svätú pravoslávnu vieru, ale len v rámci toho spolo-čenstva, do ktorého sme sa narodili – v rámci rodín už pravoslávnych udržiavať to, čo sme od našich predkov prijali. Nájdu sa však medzi nami aj takí - a zdá sa mi, že Vy, Vaša Vysokopreosvietenosť, vladyka Juraj, patríte medzi nich – ktorí podľa vzoru svä-tého apoštola Pavla sa nechcú uzatvárať, ale práve naopak, chcú byť otvorení a vydávať svedectvo o Christovi celému svetu," povedal vo svojom príhovore.

Po jeho slovách sa vladyka Feodor taktiež poďakoval za pozvanie a uviedol, že aj keď nás oddeľujú hranice štátov, sme jedna veľká pravoslávna rodina bez hraníc, lebo Cirkev hranice nepozná. Vyjadril radosť z toho, že mohol byť účastný na tejto slávnosti. Zároveň opísal súčasnú situáciu na Ukrajine. Vyjadril ľútosť nad tým, že každým dňom tam zomierajú ľudia. Na vladykov ako i všetkých veriacich sa obrátil s prosbou, aby v modlitbách pamätali na trpiaci ukrajinský národ.
Po pomazaní olejom (tzv. myrovaní) sa konalo obchádzanie okolo chrámu s čítaním Evanjelií.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty