Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav na koncerte v Sabinove

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 5. októbra 2014 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove konal II. ročník koncertu pod názvom „Za našu vieru oslavujme sv. Cyrila a Metoda". Zúčastnil sa ho i Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska spolu so svojim osobným tajomníkom jerodiakonom Maximom (Durilom).

Cieľom tohto podujatia bolo poukázať na krásu dedičstva sv. vierozvestcov Cyrila a Metoda a sprítomniť ho prostredníctvom spevu a hudby.

Organizátorom koncertu bola Pravoslávna cirkevná obec v Sabinove pod vedením du-chovného správcu jereja Vasyľa Kuzmyka.

V programe vystúpili Pravoslávny spevácky zbor chrámu Záštity presvätej Bohorodičky v Sabinove, pesničkár a zároveň duchovný otec mitr. prot. Alexander Cap, Zbor Pravosláv-nej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a významný koncertný husľový virtuóz, sólista a koncertný majster Gk-Film-BBC-Orchestra Viedeň Mgr. Art. Miroslav Starjak.

Na záver koncertu sa duchovný správca cirkevnej obce v Sabinove jerej Vasyľ Kuzmyk poďakoval všetkým účinkujúcim, divákom a pozdravil vzácnych hostí – vladyku Rastislava, primátora mesta Sabinov pána Petra Molčana a riaditeľku Mestského kultúrneho strediska pani Luciu Molčanovú. Účinkujúcim odovzdal ikony, ktoré im budú pripomínať tento deň.

Po ňom sa slova ujal primátor mesta Peter Molčan, ktorý sa poďakoval vladykovi Rasti-slavovi za účasť, o. Vasyľovi za to, že zorganizoval tento koncert a prispel tak k rozvoju mesta a v neposlednom rade i všetkým tým, ktorí sa predstavili na javisku. Následne im odovzdal spomienkové dary.

Fotogaléria k článku
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty