Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav na inštalácii nového biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku

Domov   >   Vyhľadávanie
Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku má nového biskupa - Petra Mihoča, ktorý bol do tejto funkcie inštalovaný v nedeľu 2. februára 2020 v chráme sv. Trojice v Prešove za účasti hostí z domova aj zahraničia. Na slávnosti bol prítomný i arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav, sprevádzaný tajomníkom Posvätnej synody mitr. prot. prof. ThDr. Milanom Gerkom, CSc.

Novozvolený biskup si ako motto svojho uvedenia do úradu zvolil slová Jána Krstiteľa: On (Christos) musí rásť a ja sa umenšovať (Jn 3, 30). Práve Jánovo vyznanie má byť jeho osobným životným programom, ale aj programom, ku ktorému chce ako biskup viesť celé jemu zverené spoločenstvo evanjelikov vo Východnom dištrikte ECAV na Slovensku.

Generálny biskup Ivan Eľko v inštalačnom príhovore uviedol, ako mnohých potešilo, že si novozvolený biskup vybral práve tento biblický text: „Skutočne, ak by Jánovo vyznanie bolo autentickým životným programom čo najväčšej skupiny kresťanov a programom čo najväčšej skupiny členov našej cirkvi, mnohé ťažkosti, ktoré dnes máme, by vôbec nejestvovali a mnohé výzvy by mali omnoho nádejnejšie riešenia, mnohé naše úsilia by boli omnoho ďalej," povedal Eľko.

Po verejnom sľube inštalovaného biskupa Petra Mihoča nasledovala promulgácia – vyhlásenie pred bohoslužobným zhromaždením s odovzdanie biskupského kríža.

Na slávnosť inštalácie prijali pozvanie viacerí domáci aj zahraniční hostia. Za zahraničné evanjelické cirkvi sa novozvolenému biskupovi prihovoril reverend Dušan Toth z Kanady a cez videoprojekciu biskup Krajinskej evanjelickej cirkvi vo Württembersku Frank Otfried July. Za Konferenciu biskupov Slovenska a ekumenické spoločenstvo cirkví sa prihovoril rímskokatolícky arcibiskup a metropolita košickej arcidiecézy Mons. Bernard Bober.

Inštalovaný biskup Peter Mihoč vo svojom príhovore povedal: „Nie je prejavom mnohých sporov v cirkvi, rodinách, spoločnosti, neschopnosť umenšovať sa, aby to, čo sa rodí z lásky a odpustenia, mohlo rásť? Nech On (Christos) rastie medzi nami i v nás, aby sme aj dnes ako cirkev vytvárali prostredie zdravého duchovného priestoru pre nové generácie," povedal Mihoč.

Slávnosť inštalácie ukončil akt odovzdania kríža emeritnému biskupovi Slavomírovi Sabolovi, ktorý úrad biskupa Východného dištriktu ECAV zastával 12 rokov, s poďakovaním za jeho obetavú a vernú službu.

Hudobne slávnosť inštalácie okrem Posaunenchoru sprevádzala KVD – Kapela Východného dištriktu a hudobné zoskupenie „Il dueto".

V rámci programu inštalácie generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko a generálny dozorca Ján Brozman odovzdali primátorke mesta Prešov Andrei Turčanovej symbolický šek vo výške 41 715 eur – výťažok z verejnej zbierky pre obete a pozostalých tragického výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove.

Peter Mihoč sa narodil v roku 1978 vo Vranove nad Topľou. Po absolvovaní gymnázia v Prešove študoval v rokoch 1997 – 2002 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ordinácii pôsobil ako kaplán v Bardejove a farár v Liptovskom Hrádku - Dovalove. Od roku 2009 bol tajomníkom biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomíra Sabola. S manželkou Emíliou majú tri deti.

Peter Mihoč (1978) bude úrad biskupa zastávať v najbližšom šesťročnom funkčnom období (2020 – 2026). V druhom kole volieb – na prelome novembra a decembra 2019 – získal z 9 126 odovzdaných voličských hlasov 4 390.

FOTO

Autor: Emília Mihočová
Foto: Ľubo Bechný

Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty