Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav na celoslovenských oslavách 1154. výročia príchodu vierozvestcov na naše územie

Domov   >   Vyhľadávanie
Slávnostné oslavy príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, ktoré sa uskutočnili 5. júla 2017 v podvečer na hrade Devín, mali oficiálny štátno-reprezentačný a kultúrno-spoločenský charakter. Uskutočnili sa pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica, za účasti poslancov Národnej rady SR, predstaviteľov vlády SR, reprezentantov cirkví, zástupcov samosprávy. Na oslavách sa zúčastnili aj viacerí zástupcovia diplomatických zborov na Slovensku a ďalší významní verejní činitelia a osobnosti kultúrneho a spoločenského života, medzi nimi aj Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav.

V kultúrnom programe vystúpili tanečný a spevácky zbor Umeleckého súboru Lúčnica, recitátorka Ida Rapaičová a herec Jozef Šimonovič.

V roku 2017 si pripomíname 1 154 rokov od príchodu sv. Cyrila (Konštantína Filozofa) a sv. Metoda na územie Veľkej Moravy v roku 863. Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode slovenského národa. Ich vplyv – dedičstvo otcov, ako sa zvykne hovoriť – cítime dodnes. Toto dedičstvo nám ukazuje na jednej strane veľkosť minulosti, ale zároveň aj cestu do budúcnosti. Víziu, v ktorej si máme uvedomiť, odkiaľ prichádzame, uvedomiť si svoje korene a identitu, ako aj to, že máme hľadať národné, ale zároveň univerzálne hodnoty.

Dôstojné pripomenutie si významu a prínosu slovanských vierozvestcov, patrónov Slovenska a spolupatrónov Európy, je mimoriadne dôležité nielen v rokoch ich okrúhlych výročí. Význam sv. Cyrila a sv. Metoda spočíva v prinesení a ohlasovaní viery novým spôsobom, v prínose k procesu národnej identity, v autorstve prvej najstaršej slovenskej národnej kultúry v literárnom zmysle i najširšom zmysle kultúry ako priestoru, ktorý vytvára národ. Dokázali vieru prevteliť do kultúry a kultúrnej identity našich predkov. Tým ju omnoho hlbšie zakorenili a pričinili sa o to, aby ju starí Slováci dokázali prijať a žiť ňou. Ich mimoriadny život a pozoruhodné dielo si zasluhuje každoročné pripomenutie, ktoré prispeje k udržiavaniu a prehlbovaniu pozitívnej národnej pamäťovej stopy, s osobitným zreteľom na príslušníkov mladšej a mladej generácie.Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav
a tajomník Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove mitr. prot. Michal Švajko

Fotogaléria: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove / Ministerstvo obrany SR

Zdroj: Referát styku s médiami MK SR / Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty