Prešovská pravoslávna eparchia

Koncert duchovnej piesne v Sabinove

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 4. októbra 2015 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove konal 3. ročník koncertu: „Za našu vieru oslavujme svätých Cyrila a Metoda".

Svojou účasťou ho poctil Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska spolu so svojim osobným tajomníkom jerodiakonom Maximom (Durilom). Koncertu sa zúčastnili i duchovný správca cirkevnej obce v Sabinove jerej. Mgr. Vasiľ Kuzmyk, PhD., primátor mesta Sabinov Ing. Peter Molčan s manželkou, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Sabinove Mgr. Lucia Mihoková, viacerí duchovní otcovia prešovskej pravoslávnej eparchie, klerici mukačevsko-užhorodskej eparchie a  zástupcovia gréckokatolíckej cirkvi mesta Sabinov.

Koncert sa konal s požehnaním metropolitu Rastislava. Vystúpili na ňom Pravoslávny spevácky zbor chrámu Záštity Presvätej Bohorodičky v Sabinove, Metropolitný vzdelávací chór Pravoslávnej cirkvi na Slovensku svätej mučenice Sofie, Viery, Nadeždy a Ľubvi a národný umelec Ukrajiny a sólista Zakarpatskej oblastnej filharmónie o. arcidiakon Alexander Sadvarij, ktorý do Sabinova prišiel spolu so svojim bratom o. archimandritom Vasilijom Sadvarijom, profesorom pravoslávnej teológie z Užhorodu.

„Dnešný koncert je ako keby kvapkou v mori vďaky našim vierozvestcom svätým Cyrilovi a Metodovi a ich žiakom za nimi položené základy slovanskej štátnosti, písomníctva, kultúry, ale najmä za zaštepenie divej olivy slovanských národov do ušľachtilého kmeňa Christovej Cirkvi," povedal na záver koncertu vo svojom príhovore vladyka Rastislav, ktorý sa poďakoval organizátorom, ako i všetkým účinkujúcim za nádherné popoludnie. Primátor mesta Ing. Peter Molčan sa poďakoval vladykovi za jeho účasť, o. Vasiľovi Kuzmykovi za zorganizovanie podujatia a všetkým prítomným za krásny zážitok, „ktorý naplnil odkaz svätých Cyrila a Metoda pre posilnenie kresťanského spoločenstva v meste". Zároveň sa poďakoval o. arcidiakonovi Alexandrovi Sadvarijovi za nádherný výkon a vyjadril slová uznania speváckym zborom, ktorým sa podarilo vytvoriť nádhernú atmosféru. Všetkých prítomných obdaroval spomienkovými predmetmi mesta Sabinov.

Ako posledný sa k prítomným prihovoril miestny duchovný správca, ktorý sa poďakoval Bohu, vladykovi Rastislavovi, primátorovi mesta Ing. Petrovi Molčanovi, ale najmä všetkým účinkujúcim. „Je dôležité si uvedomiť, že títo ľudia, ktorí podali nádherný výkon a priniesli všetkým duchovný zážitok, často dávajú bokom svoje rodiny či záujmy len preto, aby mohli prostredníctvom duchovných piesní potešiť nás všetkých. Naplňme ich obsahom náš duchovný život a prezentujme odkaz svätých Cyrila a Metoda, ktorého sme dedičmi, dobrým kresťanským životom," povedal o. Vasiľ Kuzmyk.

Koncert duchovnej piesne zorganizovala Pravoslávna cirkevná obec v Sabinove v spolupráci s Mestom Sabinov a Mestským kultúrnym strediskom v Sabinove.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty