Prešovská pravoslávna eparchia

Kánon sv. Andreja Krétskeho na veľkom povečerí v Katedrálnom chráme v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav odslúžil v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského počas tohtoročných prvých štyroch dní Veľkého pôstu (18. – 21. marca 2024) zvyčajné bohoslužby veľkého povečeria spojené s čítaním Veľkého kánonu sv. Andreja Krétskeho.

Vo svojom príhovore v závere povečeria v prvý deň Veľkého pôstu zdôraznil, že nasledujúce obdobie je prípravou na dôstojnú oslavu sviatku Christovho Zmŕtvychvstania.

„Zároveň nám tieto dni majú pripomenúť, aká krehká je naša ľudská prirodzenosť. Kým sa nezačneme akýmkoľvek spôsobom obmedzovať – postiť – zdá sa nám, že sme pokojní, vyrovnaní, plní Božej blahodate. Práve tieto dni však mnohým poodhalia, akými veľkými otrokmi zvykov či lepšie povedané zlozvykov my ľudia sme. Usilujme sa preto využiť každý deň nadchádzajúceho Veľkého pôstu pre lepšie uvedomenie si našej ľudskej krehkosti. Ak sa nám čosi z telesnej alebo duševnej zdržanlivosti podarí, usilujme sa skláňať svoju hlavu a s pokorou si pripomínajme, že akékoľvek dobro, ktorého sme my ľudia schopní, je vždy plodom Božej milosti. Nech nás všetkých Božia blahodať sprevádza a privedie v duchovnej radosti, láske, pokoji a svornosti k svetlému dňu Christovho Zmŕtvychvstania," uviedol vladyka Rastislav.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty