Prešovská pravoslávna eparchia

Deň otvorených dverí na Prešovskej univerzite v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
Celouniverzitný deň otvorených dverí sa na Prešovskej univerzite uskutočnil dňa 12. februára 2015 už po tretí krát za sebou. Nechýbala na ňom ani Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ktorá tu mala svoje zastúpenie nielen prostredníctvom študentov, ale aj zamestnancov, učiteľov, prodekanov či dekana fakulty. Počas celého dňa stál v priestoroch hlavnej budovy provizórny stánok, kde boli predstavené nielen študijné odbory alebo činnosť študentov a učiteľov, no k ochutnaniu bolo ponúknuté i chutné a zdravé kolyvo, ktoré sa opäť stretlo s veľkým úspechom.

Čo však bolo podstatné je fakt, že pre záujemcov o vysokoškolské štúdium bol pripravený zaujímavý program na rôzne sociálne a duchovné témy. Jeho začiatok sa niesol v predstavení psychologických kurzov, ktoré môžu absolvovať študenti PBF v rámci sociálno-psychologického laboratória, doktorandkou Mgr. Luciou Drotárovou. Nasledovala prednáška o sektách a nových náboženských hnutiach v podaní odborného asistenta, PhDr. ThDr. Maroša Šipa, PhD. „Tajomný svet ikonografie" bol názov prednášky prodekana, doc. ThDr. Jána Husára, PhD.. Ako už z názvu vyplýva bola venovaná ikonám a tajomstvu nielen ich písania, ale aj dopadu na dušu človeka a ich významu pre spásu človeka. Celým programom nás spevom duchovných piesní sprevádzali študenti pravoslávnej teológie. V speve pokračoval i doc. ThDr. Alexander Cap, CSc., kde prezentoval spojenie gitary, spevu a autorských textov. „O čom hovorí východné kresťanské umenie" bolo predposledným bodom celého programu našej fakulty a krásou východnej architektúry nás previedol doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD. v spolupráci s doktorandom Mgr. Petrom Savčákom. Sociálnu oblasť v spojení s psychorelaxáciou a predvedením fungovania prístroja „biofeedback" predstavil doktorand Mgr. Peter Surovka.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili a pomohli s reprezentáciou našej fakulty, a v neposlednom rade študentom, ktorí prišli a ukázali, že Pravoslávna bohoslovecká fakulta je výnimočná práve vďaka nám všetkým! Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí akokoľvek dopomohli k tomu, aby sa aj naša fakulta mohla dôstojne, zaujímavo, pekne, veselo a predovšetkým so srdcom prezentovať v rámci Prešovskej univerzity v Prešove.

Fotogaléria k článku
Zdroj: Mgr. Martina Kormošová, doktorandka

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty