Prešovská pravoslávna eparchia

Chrámový sviatok v Sukove

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 9. augusta 2015 zavítal do obce Sukov Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska. Dôvodom jeho návštevy bola oslava chrámového sviatku svätých Sedmopočetníkov, ktorým je zasvätený tamojší chrám.

Vladyku Rastislava ako prvé privítali peknou básňou dve deti. Po nich ho privítala starostka obce Sukov Alena Jedináková. Ocenila to, že do ich obce, aj keď je počtom obyvateľov malá, prišiel vladyka, za čo mu zo srdca poďakovala a odovzdala kyticu kvetov. Po nej vladyku privítal miestny duchovný správca prot. Miroslav Pirchala.

Slávnostnú svätú liturgiu s vladykom slúžili prot. Michal Pirchala, duchovný správca cirkevnej obce v Čabinách mitr. prot. Michal Hrustič, duchovný správca kaplnky v Detskom domove sv. Nikolaja v Medzilaborciach jerej Miroslav Pavlenko, duchovný cirkevnej obce v Bardejove jerej Ivo Petrovaj, miestny duchovný správca prot. Miroslav Pirchala a jerodiakon Maxim (Durila).

Kázňou sa k veriacim prihovoril vladyka Rastislav. „Dnes si pripomíname pamiatku veľkých Božích svätých - z ranokresťanskej doby svätého veľkomučeníka Pantelejmona, ktorého oslavuje celá pravoslávna Cirkev, a svätých slovanských Sedmopočetníkov – Metoda, Cyrila, Gorazda, Klimenta, Nauma, Sávu a Angelára, ktorým je zasvätený váš chrám. Hoci je medzi nimi viac než 600 rokov, a hoci svätý Pantelejmon uzdravoval skôr telo a naši slovanskí apoštoli sa usilovali uzdravovať viac ľudské duše, oslavujeme ich v jeden deň. Je v tom vyšší dôvod. Ľudia často kvôli telu zabúdajú na dušu. Netvrdím, že telo nie je dôležité, ale zdravie duše je omnoho ťažšie dosiahnuť. Keď za onoho času povedal Christos porazenému: "Synu, odpúšťajú sa ti hriechy" (Mk 2,5), farizeji začali reptať, že sa rúha. Christos sa ich opýtal: „Čo je ľahšie - povedať ochrnutému: "Odpúšťajú sa ti hriechy," alebo povedať: "Vstaň, vezmi svoje lôžko a choď"? (Mk 2, 9). Ale aby ukázal, že Syn človeka má moc robiť  jedno i druhé, povedal: "Vstaň, vezmi svoje lôžko a choď!" (Mk 2, 9)". Tým ukázal, že telesné zdravie, ktoré my považujeme za tak dôležité, je dosiahnuť ľahšie ako zdravie duchovné, ktoré znamená odpustenie a očistenie od hriechov. Na toto pamätali svätí učitelia Slovanov, keď tu pred viac než tisíc rokmi prichádzali. Prišli medzi našich predkov, ktorí žili v temnotách pohanstva, aby medzi nimi rozšírili svetlo Christovej viery a rozosiali Božie slovo. Vykonali veľké dielo, za ktoré dostali i „patričnú" odmenu. Diabol ich prostredníctvom svojich prisluhovačov vyhnal z končín Veľkej Moravy pomerne ďaleko – až na Balkán. Gorazd s Angelárom sú pochovaní neďaleko Beratu v Albánsku, Kliment s Naumom na Ochridskom jazere. Drahí moji, aj dnes by pre nás mali byť príkladom. Najmä mladí dnes odchádzajú za prácou a zárobkom do západného sveta. Je otázne, či všetci, ktorí sa dnes rozchádzajú do celého sveta, odnášajú si so sebou vieru v Christa a usilujú sa ju odovzdávať iným a rozširovať ďalej. Nech nám Hospodin Boh pre modlitby svätých siedmich slovanských učiteľov pomôže nielen pre seba zachovať poklad pravoslávnej kresťanskej viery, ktorú nám kedysi priniesli, ale odovzdať ho i ďalšiemu pokoleniu a rozdávať z neho každému, s kým sa stretneme," povedal v kázni vladyka.

"Zaľúbilo sa Duchu Svätému aj nám" (Sk 15, 28), týmito slovami začal svoj príhovor na záver svätej liturgie miestny duchovný správca prot. Miroslav Pirchala, ktorý vyjadril radosť z nádherne prežitého chrámového sviatku jediného chrámu na Slovensku, ktorý je zasvätený svätým Sedmopočetníkom. Otec Miroslav sa vo svojom príhovore poďakoval Bohu, vladykovi, duchovným otcom, ako i veriacim z okolia, že prišli na oslavu chrámového sviatku. Poďakoval sa tiež všetkým, ktorí sa podieľali a podieľajú na maľbe nástenných ikon v chráme akoukoľvek formou pomoci. „Boh tak dal, že v roku 2012 vznikla v česť 1150. výročia príchodu svätých vierozvestcov na Veľkú Moravu ikona, na ktorej je vyobrazená táto udalosť. Na budúci rok bude 1100. výročie smrti Klimenta Ochridského, na oslavy ktorého vás všetkých už dnes srdečne pozývame" povedal vo svojom príhovore o. Miroslav. Následne vladykovi Rastislavovi ako prvému hierarchovi našej Cirkvi odovzdal ikonu Zboru svätých Sedmopočetníkov.

Vladyka mu poďakoval za dar, ako i za to, že pracuje na maľbe nástenných ikon v tamojšom chráme, ktoré sú, ako povedal, „dušou každého chrámu".

Po skončení svätej liturgie sa konal sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií.

Fotogaléria k článku
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty