Prešovská pravoslávna eparchia

Chrámový sviatok v Ruskom Potoku

Domov   >   Vyhľadávanie
V poslednú novembrovú nedeľu 24.11.2019 sme oslávili chrámový sviatok sv. archanjela Michala v Ruskom Potoku. Tento deň bol výnimočný, pretože našu cirkevnú obec navštívil Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska. Vladyku Rastislava najprv privítala miestna mládež s kyticou kvetov, následne člen Rady cirkevnej obce Michal Kočan s chlebom a soľou a napokon i miestny duchovný správca jerej Mgr. Jaroslav Guba pri vchode do chrámu s krížom.

Archijerejská liturgia vedená metropolitom Rastislavom sa konala v starom drevenom chráme sv. archanjela Michala. Vladykovi počas nej asistovali mitr. prot. Mgr. Igor Kerekanič (arcidekan a duchovný správca PCO Snina) a mitr. prot. Mgr. Boris Hrustič (dekan a správca PCO Ulič a Runina). Počas malého vchodu bol miestny duchovný správca jer. Mgr. Jaroslav Guba vyznamenaný právom nosenia zlatého kríža. Vladyka vo svojom príhovore k nemu pripomenul, že uplynulo päť rokov od jeho kňazskej vysviacky, počas ktorých pôsobil na viacerých cirkevných obciach. Pred dvoma rokmi práve na chrámový sviatok sv. archanjela Michala bol ustanovený za duchovného správcu pravoslávnych cirkevných obcí Ruský Potok a Uličské Krivé.

V kázni po sv. Evanjeliu vladyka zdôraznil a spomedzi množstva ďalších Božích darov človekovi osobitne vyzdvihol dar slobodnej vôle. Je na každom z nás, ako s týmto darom naložíme - či sa rozhodneme ísť po síce úzkej a tŕnistej, ale zároveň spásonosnej ceste Evanjelia alebo po ceste, ktorá sa možno zdá široká a pohodlná, ale smeruje a privádza človeka do záhuby. Podobne ako sv. archanjel Michal sa môžeme postaviť na stranu dobra a služby Bohu. Alebo sa môžeme vzbúriť a nasledovať príklad padlých anjelov, ktorí sa dobrovoľne vydali na cestu zla, hriechu a smrti. Prílišné naháňanie sa za hmotou – materiálnym bohatstvom spôsobuje, že sa zabúdame starať o svoju dušu. Ak sa budeme usilovať žiť duchovne a hľadať najprv Božie kráľovstvo, Boh nám požehná a pridá i to materiálne, čo potrebujeme pre svoj život – náš každodenný chlieb.

Duchovnú slávnosť umocnil i veľký počet prijímajúcich veriacich. V závere sv. liturgie vladyka Rastislav poďakoval Bohu za požehnaný deň, pozdravil miestneho duchovného 
správcu i všetkých Potočanov s ich chrámovým sviatkom a poprial im hojnosť duchovných i materiálnych bláh.

Miestny duchovný správca jer. Mgr. Jaroslav Guba vyjadril radosť z toho, že v tento slávnostný deň navštívil vladyka obec Ruský Potok, čím sa tento deň stal pre miestnych ešte významnejším. Metropolitovi Rastislavovi zaželal Božie požehnanie a pomoc v neľahkej archijerejskej službe. Poprosil tiež o Božie požehnanie pre všetkých tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojnú oslavu sviatočného dňa.

Po sv. liturgii sa uskutočnilo tradičné pomazanie veriacich požehnaným olejom, ako aj sprievod okolo chrámu s čítaním Evanjelií. Ešte pred záverečným pohostením vladyka upozornil na blížiaci sa začiatok Roždestvenského pôstu a poprial prítomným pekný zvyšok sviatočného dňa. 

Mgr. Ivana Gubová

FOTO - Mgr. Tatiana Kerekaničová, PhD.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty