Prešovská pravoslávna eparchia

Chrámový sviatok sv. Rastislava v Bratislave

Domov   >   Vyhľadávanie
V stredu 5. júla 2017 pri príležitosti chrámového sviatku sv. Rastislava navštívil cirkevnú obec v Bratislave Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav. Spolu s miestnym duchovným správcom mitr. prot. Jozefom Haverčákom, tajomníkom Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie – Eparchiálnej rady mitr. prot. Michalom Švajkom a duchovnými bratislavského arcidekanátu tam odslúžil slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu.

Kázňou sa k veriacim prihovoril duchovný správca cirkevnej obce v Topoľčanoch jerej prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.

„Pri príležitosti dnešného sviatku sv. Rastislava sa zamyslime nad udalosťami v Byzantskej ríši, s ktorými sa spája misia Konštantína – Cyrila Filozofa a Metoda na Veľkej Morave. Pozornosť upriamime na tri významné osobnosti, pôsobiace v tomto období – Jána Damaského, Fótia Veľkého a Konštantína – Cyrila Filozofa. S menom Jana Damaského sa spájajú ikonoborecké spory, ktoré sa odohrávali s určitými prestávkami a s rôznou intenzitou v rokoch 726 až 843 a spôsobili hlbokú spoločenskú krízu. Významnou osobnosťou druhej polovice 9. storočia bol ďalší vynikajúci teológ, filozof a historik Fótios Veľký, ktorý sa zaslúžil o rozkvet gréckeho písomníctva. K jeho najdôležitejším dielam patrí Reč o svätom Duchu, ktoré vyvracia učenie o Filioque, o pochádzaní Ducha od Otca i Syna," povedal v kázni okrem iného duchovný správca cirkevnej obce v Topoľčanoch Ján Zozuľak a priblížil tiež pôsobenie a dielo Konštantína – Cyrila Filozofa a zvlášť jeho pohľad na filozofiu.

Vladyka Rastislav po sv. liturgii vo svojom príhovore vyjadril radosť z toho, že mohol letný sviatok svojho patróna osláviť v chráme, ktorý je mu zasvätený. Zároveň však spomenul i smutnú udalosť - zosnutie Jeho Preosvietenosti Tichona, bývalého biskupa komárňanského.

„Nechcem nejako kaliť radosť dnešného sviatku, ale chcel by som vám oznámiť, že pred niekoľkými dňami na Kréte skonal vladyka Tichon, ktorý bol dlhý čas duchovným správcom bratislavskej cirkevnej obce a ktorý potom slúžil na západnom Slovensku v hodnosti biskupa. Každého z vás by som chcel poprosiť o modlitby za odpočinutie jeho nesmrteľnej duše. Dnes sme oslávili chrámový sviatok. Prosím každého z vás, kto poznal vladyku Tichona, aby sme sa zajtra znova zišli v tomto sv. chráme a vykonali zádušnú sv. liturgiu za jeho upokojénije," povedal vladyka Rastislav.

„Vladyka Tichon vykonal mnoho dobrého pre našu miestnu Cirkev. Keďže ma postrihoval v komárňanskom monastieri do mníšstva, pamätám si na rozhovor s ním a na jeho poučenia o tom, čo vlastne znamená byť mníchom. Veľmi zdôrazňoval samotu, ktorá nás akoby vzďaľuje od tých, čo sú okolo nás, ale v skutočnosti nás k našim blížnym približuje, ale predovšetkým približuje nás k Bohu. Takúto samotu sa snažil nájsť na Kréte. Keď som sa pred rokom zúčastnil na Veľkom a Svätom Sneme Pravoslávnej cirkvi, ktorý sa konal práve v tomto období, koncom júna minulého roka, krétsky arcibiskup vladyka Irinej mi o ňom povedal mnoho dobrých slov. Hovoril mi, že tak ako tuná na Slovensku pomáhal obnovovať komárňanský monastier, tak aj tam na Kréte si obľúbil a pomáhal obnovovať monastier sv. Georgija Gorgolainu. A práve v tomto monastieri bude zajtra v dopoludňajších hodinách pochovaný," dodal vladyka Rastislav.

Po jeho slovách sa prihovoril miestny duchovný správca o. Jozef Haverčák, ktorý sa poďakoval vladykovi i duchovným za spoločné modlitby. Vo svojom príhovore spomenul hrdinský život a mučenícku smrť sv. Rastislava, ktoré zostávajú príkladom a výzvou pre všetky generácie.

Vladykovi na záver k sviatku jeho patróna venoval darčekový kôš a zaželal mu, aby ho sv. Rastislav ochraňoval a Boh mu daroval veľa síl a múdrosti pri spravovaní našej miestnej Cirkvi.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty