Prešovská pravoslávna eparchia

Chirotónia a intronizácia nového pražského arcibiskupa

Domov   >   Vyhľadávanie
V dňoch 13. - 14. marca 2015 sa Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska zúčastnil v Lodeniciach a v Prahe menovania, chirotónie a intronizácie nového pražského arcibiskupa, vladyku Michala (Dandára). Slávnostné bohoslužby spolu s ním slúžili arcibiskup michalovsko-košický Juraj, arcibiskup berounský Jáchym, biskup fastovský Damián z Kyjevskej metropólie Moskovského patriarchátu a biskup Atonij moravický zo Srbského patriarchátu.

Metropolita Rastislav po slávnostnej bohoslužbe pozdravil vladyku Michala slovami:

„Sej déň, jehóže sotvorí Hospóď, vozdrádujemsja i vozveselímsja vóň!"
Deň Vašej chirotónie a intronizácie, drahý vladyka, je malou Paschou nielen pre mňa a všetkých tu prítomných, nielen pre Pražskú pravoslávnu eparchiu a české krajiny, ale pre celú našu miestnu Cirkev. Dovoľte mi v tejto slávnostnej chvíli vložiť do Vašich rúk odznak biskupskej hodnosti a moci – toto pastierske žezlo – s nádejou a vierou, že spolu s týmto odznakom pastierskej moci Vám Hospodin Boh daruje i pastiersku múdrosť a otcovskú lásku. Prichádzate na pražskú katedru vo veľmi ťažkom období jej novodobých dejín. Želám Vám, aby ste všetko to, čo možno v živote tejto eparchie nie je tak, ako by malo byť, s otcovskou láskou a pastierskou múdrosťou napravili a dôstojne pokračovali v diele, ktoré tu po sebe zanechali vaši predchodcovia. Nech Vám budú svätí, ktorých pamiatku si dnes pripomíname, i všetci ostatní svätí vzorom horlivosti a obetavosti, ktorú ako biskup Christovej cirkvi budete musieť preukazovať. Svätí Otcovia často nazývajú Cirkev mystickým Telom Christa – Telom Toho, Ktorý síce zomrel na Kríži a bol uložený do Hrobu, ale následne povstal a bol oslávený pri Vzkriesení. Tieto dva aspekty, týkajúce sa Christa i života Cirkvi ako Jeho mystického Tela, nech Vás povzbudzujú vo Vašej pastierskej službe a pomáhajú Vám prekonávať všetky ťažkosti a prekážky," povedal vo svojom pozdravnom príhovore vladyka Rastislav.
Následne prítomní zaspievali trojité Axios! – Je hoden! Na záver sa k vladykom, duchovným i veriacim prihovoril nový pražský arcibiskup vladyka Michal, ktorý sa poďakoval Bohu za Jeho milosť a poprosil Ho o požehnanie svojej nastávajúcej biskupskej služby, a všetkým prítomným spolu s poďakovaním za ich modlitby zaželal pevné zdravie a Božiu pomoc v každého osobnom živote.

Bližšie informácie o slávnostných udalostiach nájdete na stránke Pražskej eparchie Pravoslávnej cirkvi:

Dnes proběhlo jmenování nového pražského arcibiskupa o. Michala
http://pravoslavnacirkev.cz/Novinky/Dnes-probhlo-jmenovn-novho-praskho-arcibiskupa-o--Michala/
Svěcení a intronizace arcibiskupa pražského a českých zemí
http://pravoslavnacirkev.cz/Novinky/Svcen-a-intronizace-arcibiskupa-praskho-a-eskch-zem/

Fotogaléria k článku:
http://www.eparchiapo.sk/sk/dokumenty/aktuality/fotogaleria/chirotonia-a-intronizacia-noveho-prazskeho-arcibiskupa
Zdroj: http://pravoslavnacirkev.cz, Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty