Prešovská pravoslávna eparchia

Celonočné bdenie v česť sviatku prep. Serafima Sarovského v Bardejove

Domov   >   Vyhľadávanie
Vo štvrtok 31. júla v predvečer sviatku svätého Serafima Sarovského sa v Bardejove konali celonočné modlitby v česť tohto veľkého svätca.

Bohoslužby sa začali posvätením vody pri chráme, ktorého sa zúčastnili viacerí duchovní bardejovského a svidníckeho arcidekanátu, ako i z ďalších miest.

Následne sa konalo posvätenie ikon na vstupnej bráne do chrámového areálu. Duchovný správca cirkevnej obce mitr. prot. Ján Lakata vysvetlil, prečo sa rozhodol pre nasledovné ikony. „Na vonkajšej strane brány je ikona Svätej Trojice, ktorá nám má pripomenúť, že keď vstupujeme do chrámu, predstupujeme pred Boha. Na vnútornej strane je ikona Christa, Ktorý sa plaví po mori na loďke s apoštolmi. Ako vieme zo Svätého Písma, Christos na loďke zaspal. Podobne aj my vychádzajúc z chrámu vstupujeme do mora života. Niekedy sa nám zdá, že Christos zaspal. On je však v skutočnosti stále s nami. Je preto dôležité, aby sme na Neho ani my vo svojom živote nezabúdali," povedal.

Ďalej nasledovalo celonočné bdenie za účasti množstva veriacich. Svojím spevom ho skrášlili viacerí bohoslovci. Počas utrene sa po prečítaní Evanjelia k veriacim prihovoril správca cirkevnej obce vo Varadke prot. Peter Savčák. Porozprával príbeh o väzňovi, ktorý bol nespravodlivo odsúdený. Keď sa dostal z väzenia, mal v sebe zlosť a každému sa mstil. Prišiel raz k istému dieťaťu, ktoré chcel zabiť. To však vo svojej detskej prostote nevidelo v ňom nič zlé a podarovalo mu vajíčko so slovami: „Christós voskrése!" To ho zlomilo, zmenil svoj život a učinil pokánie. „Svätý Serafim Sarovský bol tiež ako dieťa. Každého, kto k nemu prichádzal, vítal so slovami: „Christós voskrése, radosť moja!" Bol ako dieťa, ktoré nerobí nič zlé, a týmto svojim postojom menil svet. Nebol pre svet kritikou, ale útechou. Mnohí, keď videli jeho život, sa menili. Bol krásnou výčitkou, ktorá človeka nadchýna," povedal v kázni o. Peter. „Aj keď tu nemáme fyzicky svätého Serafima Sarovského, máme tu svätú liturgiu, z ktorej čerpal. Máme tu Christa, z Ktorého môžeme aj my čerpať a učiť sa tento svet neodsudzovať, ale byť mu útechou," dodal.

V spodnom chráme sa konala beseda s mladými, ktorú viedol duchovný správca cirkevnej obce v Spišskej Novej Vsi a zároveň pedagóg Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove prot. doc. ThDr. Štefan Pružinský ml., PhD.

V skorých ranných hodinách sa konala archijerejská svätá liturgia, ktorú spolu s duchovnými slúžil Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska. Po nej sa prihovoril k veriacim. „Svätý Serafim Sarovský často opakoval: „Hľadajte pokoj a nespočetní okolo vás budú spasení." Obzvlášť v dnešnej dobe je dôležité hľadať pokoj, lebo príčinou všetkých súčasných konfliktov a nedorozumení je práve to, že nemáme v sebe a medzi sebou pokoj," povedal vladyka a poukázal na situáciu na Ukrajine.

Na záver sa duchovný správca farnosti mitr. prot. Ján Lakata poďakoval vladykovi za to, že zavítal do Bardejova, i za jeho modlitby.

Fotogaléria k článku
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty