Prešovská pravoslávna eparchia

65. výročie Pravoslávnej bohosloveckej fakulty a otvorenie nového akademického roka

Domov   >   Vyhľadávanie
Za účasti Jeho Blaženosti vladyku Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska, a Jeho Vysokopreosvietenosti Feodora, arcibiskupa mukačevského a užhorodského, sa dňa 24. septembra 2015 v Pravoslávnom kňazskom seminári Prešovskej univerzity konala slávnostná archijerejská sv. Liturgia.

Spolu s vladykami Rastislavom a Feodorom ju slúžili duchovní: dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove prof. ThDr. Ján Šafin, PhD., rektor Pravoslávneho kňazského seminára Prešovskej univerzity v Prešove prof. ThDr. Milan Gerka, CSc., prof. ThDr. Alexander Cap, CSc., prodekan pre vedu a doktorandské štúdium PBF PU v Prešove doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD., poverený riadením Referátu pre vzdelávanie PBF PU v Prešove doc. ThDr. Miroslav Župina, PhD., prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy PBF PU v Prešove PhDr. Andrej Nikulin, PhD., špirituál Pravoslávneho kňazského seminára Prešovskej univerzity v Prešove Mgr. Demeter Paster, prefekt Pravoslávneho kňazského seminára Prešovskej univerzity v Prešove archimandrita Serafim (Melnyk), študenti doktorandského štúdia Mgr. Peter Savčák, Mgr. Miroslav Humenský, protodiakon Ján Husár a jerodiakon Maxim (Durila).

V závere svätej liturgie a tradičného molebenu sa k prítomným prihovorili obaja vladykovia, ktorí prednášajúcim na fakulte i všetkým študentom zaželali to najlepšie v novom akademickom roku.

Následne sa v priestoroch Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove pri príležitosti osláv 65. výročia jej vzniku konala medzinárodná vedecká konferencia pod názvom: „Perspektíva a úloha humanitných odborov (teológia, filozofia, sociálna práca, dejiny, byzantológia) pri formovaní mysliacej a tvoriacej spoločnosti". Na konferencii odzneli príspevky od pedagógov rôznych fakúlt zo Slovenska i zo zahraničia.

Slávnostnú atmosféru podporili i vážení hostia, Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, Jeho Vysokopreosvietenosť Feodor, arcibiskup mukačevsko-užhorodský, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky, Jej Excelencia pani Margarita Ganeva, honorárny konzul Ruskej federácie pre Košický a Prešovský kraj, Mgr.Ladislav Štefko. Z predstaviteľov Prešovskej univerzity v Prešove to bol prorektor pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality, doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.

Fotogaléria k článku Zdroj: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.529879687175236.1073741860.241604616002746&type=3Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty