Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav posvätil priestory PBF PU v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
V utorok 23. januára 2024 arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav vykonal tradičné posvätenie priestorov Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove pri príležitosti sviatku Bohojavlénija.

„Sviatok Bohojavlénija je predovšetkým sviatkom zjavenia pravdy o Trojjedinosti Boha. Je príznačné, že tohtoročné posvätenie priestorov fakulty sa koná práve v deň sviatku sv. Gregora Nysského, jedného z tzv. kappadóckych otcov, ktorí sa v ranej Cirkvi najviac pričinili o sprecíznenie triadologických formulácií" povedal vo svojom príhovore po obrade posvätenia vladyka.

Dekan PBF PU doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD. sa poďakoval vladykovi za vykonanie obradu posvätenia. Všetkým zamestnancom fakulty poprial Božie požehnanie, entuziazmus a pevné zdravie v novom roku. Vyjadril prianie, aby Boh daroval svetu duchovný pokoj a mier, ktorý potrebuje každý človek, ak chce nerušene vykonávať svoje povolanie, a samozrejme i naša duchovná škola, ak chce rozvíjať svoju činnosť pre dobro Cirkvi i celej spoločnosti.

Dekan ďalej priblížil aktivity fakulty a vyjadril potešenie zo zvýšeného záujmu učiteľov fakulty o prednáškové pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus. Oboznámil prítomných s pripravovanými návštevami našej fakulty zo strany dekana Pravoslávnej bohosloveckej fakulty sv. Klimenta Ochridského v Skopje (Macedónsko) a biblického exegétu – kňaza a mnícha Nikolaja Sacharova z monastiera sv. Jána Krstiteľa v Essexe (Veľká Británia). Všetkých zamestnancov fakulty pozval na celodenný fakult(atív)ný výlet do Múzea špeciálneho školstva v Levoči a pravoslávneho chrámu v Poprade, ktorý sa uskutoční 8. februára 2024.

Na záver metropolitu Rastislava požiadal o arcipastierske požehnanie pre celý kolektív pedagogických i nepedagogických zamestnancov fakulty do ďalšej práce a služby v roku 2024.

FOTOGALÉRIA

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty