Prešovská pravoslávna eparchia

20. výročie posviacky chrámu v Sabinove

Domov   >   Vyhľadávanie
Veriaci zo Sabinova prežívali v nedeľu 18. októbra 2015 veľkú radosť. Zavítal k nim Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska. Dôvodom jeho návštevy bolo to, aby spolu s duchovnými a veriacimi oslávil chrámový sviatok v česť Pokróva presvjatýja Bohoródicy, ako aj 20. výročie posvätenia chrámu.

Po privítaní vladyku pri vstupe do areálu chrámu primátorom mesta Sabinov Ing. Petrom Molčanom, členom Rady cirkevnej obce Tomášom Palenčárom a deťmi, ktoré mu darovali kyticu kvetov, ho v chráme privítal duchovný správca miestnej cirkevnej obce jerej Vasiľ Kuzmyk.

Sv. archijerejskú Liturgiu spolu s vladykom slúžili duchovný správca cirkevnej obce v Jarabine mitr. prot. Juraj Čokina, duchovný správca cirkevnej obce v Ľutine prot. Demeter Paster, prot. František Greš, duchovný správca cirkevnej obce v Bajerovciach prot. Rastislav Ignác, duchovný správca cirkevnej obce v Údole jerej Vasyl Rusanyuk, miestny duchovný správca jerej Vasiľ Kuzmyk a jerodiakon Maxim (Durila).

Z vďaky za doposiaľ vykonanú prácu počas malého vchodu uviedol vladyka otca Vasiľa do hodnosti protojereja. „Nech vás toto vysoké cirkevné vyznamenanie – napriek všetkým peripetiám, ktoré vo svojom osobnom i kňazskom živote zažívate – povzbudí a motivuje do ďalšej usilovnej kňazskej a učiteľskej práce na mnóhaja líta", zaželal mu vladyka a pomodlil sa nad ním ustanovujúcu modlitby, po ktorej duchovenstvo a národ trikrát zvolali: „Axios – Hoden!".

Počas sv. Liturgie spieval tamojší chrámový zbor pod vedením jereja Miroslava Humeníka.

Kázňou sa k veriacim prihovoril vladyka, ktorý poukázal na význam sviatku Pokróva presvjatýja Bohoródicy. „Keď sa k našej Vládkyni obraciame s prosbou o pomoc a ochranu – zastuplénije - Ona niekedy viditeľným, ale zväčša neviditeľným spôsobom prichádza a zhromaždenia veriacich, podobné tomu nášmu dnešnému, pokrýva Svojím mafóriom - závojom. Pokrýva všetkých, ktorí sa modlia a prosia Ju o príhovor pred Trónom Jej Syna. Dnešný deň by mal byť pre nás kresťanov veľkým sviatkom a poďakovaním sa Bohu za to, že pred Jeho Trónom máme takú láskavú Zástankyňu, takú dobrotivú Matku. Želám celému tomuto Bohom ochraňovanému mestu, aby neustále prebývalo pod záštitou Božej Matky. Želám každému, kto je tu dnes prítomný, aby v jeho osobnom živote bola presvätá Bohorodička vždy prítomná. Nech Jej modlitby a požehnanie spôsobia, že všetky rodiny dnešného sveta – rodičia, deti, starí rodičia – začnú žiť namiesto chladu odcudzenia vo vzájomnej svornosti a láske tak, ako to bolo kedysi samozrejmé. Nech jej svätý patronát pomôže každému z nás dôstojne prejsť cestu pozemského života a dôjsť do prístavu nekonečnej radosti a večného blaženého života v nebeskom Kráľovstve", povedal v kázni vladyka.

Po skočení sv. Liturgie vladyka odovzdal ďakovné hramoty pri príležitosti 20. výročia posvätenia chrámu. Za všetkých domácich veriacich ju jeho rúk prevzal miestny duchovný správca prot. Vasiľ Kuzmyk. Podobne za všetkých veriacich z okolia, ktorí boli pri výstavbe chrámu miestnej cirkevnej obci nápomocní, ďakovnú hramotu prevzal duchovný správca cirkevnej obce v Bajerovciach prot. Rastislav Ignác. Hramotu prevzal i Mgr. Ján Jacoš ml., syn bývalého duchovného správcu cirkevnej obce, zosnulého mitr. prot. Jána Jacoša st.. Ako prejav osobnej úcty, ale i vďaky za pomoc, spoluprácu a podporu miestnej cirkevnej obce si z rúk vladyku ďakovnú hramotu prevzal primátor mesta Sabinov Ing. Peter Molčan. Po ňom ďakovnú hramotu prevzal dlhoročný člen Rady cirkevnej obce v Sabinove Ján Varcholík.

Po tom, ako vladyka odovzdal ďakované hramoty, sa k prítomným prihovoril otec Vasiľ Kuzmyk, ktorý sa poďakoval Bohu, vladykovi, všetkých duchovným otcom, ako i veriacim, že prišli na tento sviatok. „Nebol som pri tom, keď sa staval tento chrám. O tom by najviac mohol rozprávať o. Ján a všetci tí, ktorí ho svojimi rukami stavali. Viem však jedno – hoci nič nešlo jednoducho, všetko šlo s Božou pomocou. Veriaci, ktorí sa do dnešného dňa starajú o tento chrám, starajú sa oňho tak, ako keď ho stavali – s láskou a pokorou. Za to im patrí veľká vďaka," povedal vo svojom príhovore a vyjadril tiež vďaku a veľký záväzok z uvedenia do hodnosti protojereja.

Po pomazaní veriacich požehnaným olejom sa konal sprievod okolo chrámu s čítaním Evanjelií.

„Drahí moji, keď sa skončí sv. Liturgia, a obzvlášť v tie dni, keď je chrámový sviatok, kňaz na konci vychádza, všetkých pozdravuje a každému želá dobrú chuť k sviatočnému obedu. Ja dnes spravím trocha inak. Poviem len toľko, že sa skončila naša služba Bohu v tomto chráme a teraz by sa mala začať naša služba blížnym na tomto svete. Prečo to hovorím? Lebo vychádzajúc z tohto chrámu vidím pred sebou miestnu farskú budovu, v ktorej momentálne sídli denný stacionár. V ňom sabinovská cirkevná obec završuje to, čo sa v chráme začína. Do bodky naplňuje to, čo od nás Hospodin chce – a svoju službu Bohu završuje službou svojmu blížnemu. Bol by som rád, keby sme si z dnešného sviatku všetci odniesli práve pochopenie tejto jednoduchej pravdy - že slúžiť nášmu Bohu a páčiť sa Jeho prečistej Matke je možné len vtedy, keď budeme s láskou slúžiť svojim blížnym," povedal na záver vladyka Rastislav.

Fotogaléria k článku, foto: Antonín Žižka

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty