Prešovská pravoslávna eparchia

20. výročie Detského domova svätého Nikolaja v Medzilaborciach

Domov   >   Vyhľadávanie
Pri príležitosti 20. výročia založenia Detského domova sv. Nikolaja v Medzilaborciach tam 22. decembra 2014 v deň sviatku Počatia presvätej Bohorodičky zavítal Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska.

Slávnostnú sv. liturgiu s ním v kaplnke Detského domova slúžili miestny arcidekan a duchovný správca cirkevných obcí vo Výrave, Oľšinkove a Svetliciach mitr. prot. Ján Novák, duchovný správca kaplnky sv. Nikolaja pri Detskom domove jerej Miroslav Pavlen-ko, duchovný správca cirkevných obcí vo Vydrani a Palote jerej Jozef Balberčák, duchovný cirkevnej obce v Medzilaborciach jerej Jaroslav Guba a osobný tajomník vladyku jerodiakon Maxim (Durila).

Počas sv. liturgie spievali študenti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a tiež deti z Detského domova. Po jej skončení sa k prítomným prihovoril vladyka Rastislav. „V tomto Detskom domove žijú deti, o ktoré sa ich rodičia buď nechceli, alebo nedokázali postarať. Dieťa je však veľký, možnože ten najväčší Boží dar, po ktorom by sme mali túžiť, ako nám o tom svedčí aj dnešný sviatok Počatia presvätej Bohorodičky jej rodičmi – spravodlivými Joakimom a Annou. Každý nový ľudský život je poklad, ktorý sa nedá oceniť – nemožno ho porovnať s ničím na tomto svete. Dnešný sviatok nám pripomína, že dar života, dar potomstva by sme si mali vážiť ako jedno z najväčších Božích požehnaní. Avšak fakt, že existujú detské domovy, dokazuje, že nie každý si tento dar váži a prijíma ho tak, ako by mal. Dobre viem, že život tuná, ale aj všade inde nie je ľahký. Kde sú ľudia, tam sú i problémy, ale problémy sú na to, aby sa riešili, - tak hovorí ľudová múdrosť. Nenechajme sa diablom odlákať od jediného cieľa nášho života, ktorým je spása. Prepodobný Serafim Sarovský hovorí: „Tvoja spása je v tvojom blížnom." Nech je tento malý chrám veľkým požehnaním a pomocou pre všetkých, ktorí tu žijú. Ktokoľvek a kedykoľvek tu môže prísť a všetky svoje starosti a ťažkosti zložiť k nohám presvätej Bohorodičky či zveriť do rúk svätého Nikolaja, ktorí za nás všetkých prosia pred Božím trónom. Nech tento malý chrám nikdy neostane prázdny. Nech sa vždy nájde niekto, kto tu bude s ochotou, radosťou a láskou prichádzať. Božia blahodať a požehnanie, ktorými je tento priestor naplnený, tu nesmú ostať zatvorené, ale musia byť vynášané všetkými, čo tu prichádzajú, von. Myslím si, že toto je poslanie nielen každého, kto žije v tomto Detskom domove, ale aj každého kresťana. Z celého srdca vám želám, aby Hospodin ochraňoval a požehnával tento Detský domov a daroval mu ešte mnoho dobrých rokov," povedal vo svojom príhovore vladyka Rastislav.

Po skončení svätej liturgie sa v jedálni Detského domova konala slávnostná akadémia. V jej úvode sa k prítomným prihovorila riaditeľka detského domova PhDr. Dagmar Hučková, ktorá privítala vzácnych hostí – vladyku Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska, predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Martináka, poslanca Prešovského samosprávneho kraja Adriána Kaliňáka, prednostu Okresného úradu v Medzilaborciach Milana Bajaja, primátora mesta Medzilaborce Vladislava Višňovského, tajomníka úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie – Eparchiálnej rady v Prešove mitr. prot. Michala Švajka, zástupkyňu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Natašu Bujdovú, otcov duchovných, riaditeľov základných a stredných škôl, zástupcov organizácii, s ktorými Detský domov spolupracuje a všetkých priateľov a známych. Vo svojom príhovore priblížila históriu Detského domova a tiež zariadení, ktoré následne vznikli. Vyjadrila veľké poďakovanie všetkým, ktorí stáli a dodnes pri nich stoja. Na znak vďaky si deti a seniori z Denného stacionára pripravili pre všetkých prítomných kultúrny program.

Na záver slávnostnej akadémie pri príležitosti sviatku sv. Nikolaja odovzdali deťom vladyka Rastislav a predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík darčeky.

Fotogaléria k článku
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty