Prešovská pravoslávna eparchia

-Prestolný sviatok v česť sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky v Prešove-

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 21. septembra 2014 v deň sviatku narodenia Presvätej Bohorodičky sa v Katedrálnom chráme svätého kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove konala archijerej-ská svätá liturgia. Tento sviatok je prestolným sviatkom katedrálneho chrámu.

Pred svätou liturgiou sa konal sprievod od Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie – eparchiálnej rady do katedrálneho chrámu. Pred chrámom vladyku privítal správca katedrálneho chrámu mitr. prot. Michal Švajko. Uviedol, že dnešná slávnosť je preňho i všetkých prešovských veriacich veľkou radosťou, a spomenul aj to, že v týchto dňoch si pripomíname 10. výročie od posvätenia chrámu po jeho rekonštrukcii.

Spolu s Jeho Blaženosťou vladykom Rastislavom svätú archijerejskú liturgiu slúžili duchovní otcovia – správca katedrálneho chrámu mitr. prot. Michal Švajko, mitr. prot. Alexander Cap, archim. Serafim (Melnyk), mitr. prot. Peter Kormaník, mitr. prot. Štefan Pružinský, prot. Demeter Paster, prot. Rastislav Ignác, jerej Vasyl Rusaňuk, jerej Vasiľ Kuzmyk, jerej Rastislav Gerka, jerej Peter Polakovič, protodiakon Ján Husár, jerodiakon Maxim (Durila) a diakon Miroslav Humenský.

Kázňou sa k veriacim prihovoril duchovný Pravoslávnej cirkevnej obce v Starej Ľubovni jerej Peter Polakovič. Poukázal v nej na úlohu presvätej Bohorodičky. „Dnes slávime sviatok, ktorým si pripomíname príchod na svet Tej, cez Ktorú prišiel na zem z nebies Boh. Včera sme si na večerni vypočuli slová: „Premúdrosť sozdá sebí dóm..." – „Múdrosť si postavila dom..." (Prísl 9, 1). Presvätá Bohorodička je tým Domom – Ona sa stala Chrámom, v ktorom Božia Múdrosť – Iisus Christos prebýval až do Svojho narodenia na tento svet," uviedol.

Na záver svätej liturgie sa k veriacim prihovoril vladyka Rastislav, ktorý neskrýval radosť. „Z hĺbky duše a z celého svojho srdca ďakujem Hospodinu Bohu za to, že nám v dnešný deň daroval Svoju prečistú Matku. Nám – hriešnemu ľudskému rodu – nemohol dať väčší a krajší dar. To je prvé a najdôležitejšie poďakovanie. Ďakujem však i predstavenému katedrálneho chrámu o. Michalovi, speváckemu zboru a vôbec všetkým prítomným, pretože tak včera na celonočnom bdení ako aj dnes na liturgii sa vám podarilo vytvoriť nádhernú duchovnú a modlitebnú atmosféru," povedal vo svojom príhovore vladyka. Pripomenul i 10. výročie od posvätenia chrámu po jeho rekonštrukcii. „Tento chrám, ktorý pred desiatimi rokmi prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, či lepšie povedané prestavbou, napriek svojej viac ako polstoročnej histórii vyzerá stále ako nový. Podobne je to i s našou pravoslávnou vierou, ktorá napriek svojej takmer dvetisícročnej histórii je pre každú ďalšiu generáciu stále nová," uviedol.

Po ňom sa prihovoril správca katedrálneho chrámu mitr. prot. Michal Švajko, ktorý sa v mene duchovných, ktorí slúžia v katedrálnom chráme, ako i v mene veriacich poďakoval vladykovi za jeho slová a modlitby.

Po pomazaní veriacich požehnaným olejom sa konal sprievod okolo chrámu s čítaním Evanjelií.

Fotogaléria k článku

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty