Prešovská pravoslávna eparchia
Duchovné cvičenia pravoslávnych vojenských duchovných

Vždy v dni výročia ukončenia vojny na vojenských cintorínoch kladieme vence. Tento akt nie je len tradíciou či slávnos ...
Na Kréte sa konal Svätý a Veľký Snem
Posvätenie nového chrámu v Krajnom Čiernom

Duchovné cvičenia pravoslávnych vojenských duchovných

Vždy v dni výročia ukončenia vojny na vojenských cintorínoch kladieme vence. Tento akt nie je len tradíciou či slávnos ...

Na Kréte sa konal Svätý a Veľký Snem

Fotoreportáž zo Svätého a Veľkého Snemu, ktorý sa konal v dňoch 15. – 26. júna 2016 na ostrove Kréta.

Posvätenie nového chrámu v Krajnom Čiernom

Malý, ale útulný drevený chrám, zasvätený sv. Vasiľovi Veľkému, slúžil niekoľkým generáciám veriacich v obci Krajné Či ...

Posviacka prestola a bohoslužobných priestorov v Suchej

Obec Suchá leží neďaleko poľských hraníc v stropkovskom okrese. Prvá zmienka o obci Suchá je z roku 1567, kedy sa spo ...

Posvätenie ikonostasu v obci Príslop

Malebná obec Príslop leží v uličskej doline neďaleko obce Stakčín v sninskom okrese. Napriek tomu, že tam žije len zopár pravoslávnych r ...

Posvätenie ikonostasu a rozpisu chrámu v obci Potôčky

Pravoslávna cirkevná obec Potôčky v stropkovskom okrese patrí síce medzi najmenšie cirkevné obce na Sloven ...

Rozlúčka s duchovným otcom Nikolajom Lazorom

V pondelok 23. mája 2016 sa v chráme sv. archanjela Michala v Ladomirovej konala rozlúčka s mitr. prot. Nikolajom Lazorom, býv ...

Posviacka základného kameňa chrámu v Bardejovských Kúpeľoch

V roku 2015 bola Eparchiálnou radou Prešovskej pravoslávnej eparchie zriadená cirkevná obec Bard ...

<<   Staršie správy
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty