Prešovská pravoslávna eparchia
Sviatok Bohozjavenia v prešovskom Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského

V nedeľu 19. januára 2019 – v deň sviatku Bohozjavenia – odslúžil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita če ...
Oslavy Christovho Narodenia v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove
Posolstvo Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku - Christovo Narodenie 2019-20

Sviatok Bohozjavenia v prešovskom Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského

V nedeľu 19. januára 2019 – v deň sviatku Bohozjavenia – odslúžil Jeho Blaženosť arcibis ...

Oslavy Christovho Narodenia v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove

V Predvečer sviatku Christovho Narodenia v pondelok 6. januára 2020 odslúžil Jeho ...


Rozlúčka s mitr. prot. Jurajom Sičákom

V utorok 26. novembra 2019 sme sa rozlúčili s mitr. prot. Jurajom Sičákom (nar. 23. marca 1951 – zom. 24. novembra 2019), duchovným sprá ...

Chrámový sviatok v Ruskom Potoku

V poslednú novembrovú nedeľu 24.11.2019 sme oslávili chrámový sviatok sv. archanjela Michala v Ruskom Potoku. Tento deň bol výnimočný, pretože n ...

Duchovný správca PCO Čukalovce oslávil životné jubileum

Pre veriacich PCO Čukalovce bola nedeľa 3. novembra 2019 vzácnym a významným dňom. Od posviacky chrámu, ktorá ...

Chrámový sviatok sv. Rastislava v Snine

V tomto roku si pripomíname 25. výročie kanonizácie sv. Rastislava, kniežaťa moravského. Práve tomuto bohabojnému panovn ...

Oslavy chrámového sviatku v sabinovskom chráme Pokróva Presvjatýja Bohoródicy

V nedeľu 13. októbra 2019 sabinovskí pravoslávni veriaci oslávili chrámový sviatok Pokróva Pres ...

<<   Staršie správy
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty