Prešovská pravoslávna eparchia

Celonočné bdenie v Bardejove v česť Nájdenia ostatkov prep. Serafima Sarovského

Domov   >   Vyhľadávanie
„Nočeňka ticha, bezmolvnaja, zvezdočki smotrjať z nebes..."

Tak sa začína jedna krásna pieseň o veľkom svätcovi a láskavom starcovi Serafimovi Sa-rovskom. Jednu takúto „nočeňku" – z 31. júla na 1. august 2017 – strávili veriaci v pravoslávnom chráme v Bardejove, aby spoločne oslávili sviatok Nájdenia ostatkov prepo-dobného Serafíma Sarovského.

Celonočné bdenie sa už tradične začalo posvätením vody, po ktorom všetkých privítal miestny duchovný správca mitr. prot. Ján Lakata. Nasledovala večerňa a utreňa, kázne, akafisty, molebeny, panychídy a po polnoci modlitby pred sv. Prijímaním. Modlitebné stretnutie bolo zavŕšené sv. liturgiou. Počas nej pristúpila väčšina veriacich k sv. Eucharistii, čím dokázala pravdivosť slov prep. Serafíma, že práve Prijímaním Christových Tela a Krvi môže veriaci najlepšie osláviť nejaký sviatok či pamiatku svätého.

Chceme vyjadriť poďakovanie za spoločné modlitby duchovným otcom - mitr. prot. Jura-jovi Jurovi, prot. Vasiľovi Svydovi, prot. Pavlovi Bobakovi, prot. Andrejovi Nikulinovi, prot. Štefanovi Pružinskému ml. a prot. Jánovi Kosťovi - posledným trom aj za poučné kázne. Ďakujeme veriacim z Bardejova a okolitých obcí, ale i z Prešova, Svidníka, Stropkova, Medzilaboriec a Košíc, ktorí naplnili modlitbami náš chrám. Vrelá vďaka patrí všetkým, ktorí sa aj tohto roku postarali o prípravu chrámu, kvetinovú výzdobu, výdatné občerstvenie a v neposlednom rade p. Márii Bilčákovej a našim bohoslovcom za vedenie spevu počas celonočného bdenia.

Na záver sa nepatrí nič iné len poďakovať Hospodu Bohu za požehnaný čas bohoslužieb a vysloviť nádej, že sa o rok v Bardejove na celonočnom bdení v česť Nájdenia ostatkov prep. Serafíma Sarovského opäť stretneme.

Zuzana Petrovajová

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty