Prešovská pravoslávna eparchia

V Prešove zasadala Eparchiálna rada Prešovskej pravoslávnej eparchie

Domov   >   Vyhľadávanie
Vo štvrtok 29. júna 2023 sa v priestoroch Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove – eparchiálnej rady uskutočnilo zasadnutie Eparchiálnej rady Prešovskej pravoslávnej eparchie. Viedol ho jej predseda, arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav.

Prítomní si vypočuli správu o činnosti a hospodárení Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove – eparchiálnej rady. Okrem iného ju tvorili informácie o účasti zamestnancov Úradu na medzinárodných rokovaniach, zahraničných pracovných cestách, cirkevných a spoločenských podujatiach, oficiálnych stretnutiach a prijatiach, ako aj o návštevách cirkevných obcí.

Súčasťou správy bola i informácia o opatreniach prijatých v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, ako aj informácia o pracovnej súčinnosti zamestnancov Úradu v rámci zasadnutí Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, Pracovnej komisie pre novelizáciu Ústavy Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku a Finančnej komisie Pravoslávnej cirkvi na Slovensku.

Prítomní si ďalej vypočuli informáciu o činnosti úradu v súvislosti s personálnymi otázkami, zasadnutiami misijného odboru a následnými arcidekanskými poradami a duchovnými stretnutiami.

Informácie o súčinnosti úradu s Centrom pre deti a rodiny sv. Nikolaja v Medzilaborciach boli podané s ohľadom na zmeny v legislatíve a schválené akreditácie zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Členovia Eparchiálnej rady boli 
informovaní aj o zbierke na pomoc pre Ukrajinu, ktorá bola takisto realizovaná v súčinnosti Úradu a Centra pre deti a rodiny.

Samostatnou časťou správy bola správa o hospodárení Úradu v súlade so zákonom č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností.

Následne sa členovia Eparchiálnej rady v rámci diskusie zaoberali rôznymi aktuálnymi otázkami cirkevného a spoločenského života.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty