Prešovská pravoslávna eparchia

V Bardejovských Kúpeľoch bola posvätená nová zvonica

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 13. augusta 2023 Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav sprevádzaný Jeho Vysokopreosvietenosťou arcibiskupom pražským a českých krajín Michalom posvätil novú zvonicu, postavenú pri chráme sv. veľkomučeníka Panteleimona v Bardejovských Kúpeľoch. Zvonica je vybavená troma zvonmi. Pri sv. liturgii im okrem miestneho duchovného správcu prot. Nikolaja Lakatu asistoval duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Brusnici prot. Tomáš Paranič. Na slávnosti sa zúčastnili i zástupcovia Bardejovských kúpeľov a.s. a ďalší vzácni hostia.

Príbeh z Evanjelia o uzdravení chlapca posadnutého démonom, ktorý sa číta v 10. nedeľu po Päťdesiatnici a poukazuje na dôležitosť viery, modlitby a pôstu v živote človeka, má podľa slov metropolitu Rastislava hlbokú vnútornú súvislosť s vykonanou posviackou.

«Veď zvonica je objekt, ktorý od nepamäti slúži kresťanom na to, aby boli informovaní o tom, že v chráme sa deje modlitba, že sa tam koná bohoslužba. Zvony nás zvolávajú na modlitbu. Je preto nanajvýš vhodné, že práve v tento deň – v 10. nedeľu po Päťdesiatnici, kedy sa číta Evanjelium, ktoré nám hovorí o význame modlitby a pôstu pre duchovný život človeka – mimochodom, zajtra nám začína i Uspenský pôst – že práve v takýto deň sme vykonali posvätenie zvonice pri tomto chráme. Do Bardejovských kúpeľov mnohí prichádzajú hľadať telesné zdravie. Tento chrám môže ponúknuť takémuto hľadaniu iný, duchovný rozmer. Ponúknuť to, čo my ľudia niekedy ani nehľadáme – mám na mysli duchovné uzdravenie. Často chceme, len aby nás nič nebolelo telesne. Obávame sa len telesných chorôb – najmä tých, čo sú bolestivé. Pritom najnebezpečnejšie choroby sú tie bezbolestné... Stačí sa pozrieť na štatistiku, koľko ľudí zomiera na cukrovku či vysoký krvný tlak – a pritom sú to choroby, o ktorých často ani nevieme, že ich máme... Aj v duchovnom živote to funguje podobne, a preto nečakajme až na také extrémne stavy, ako je posadnutosť, aby sme si uvedomili svoju duchovnú nemohúcnosť. Obráťme sa k Bohu s modlitbou – prosbou o Jeho pomoc, Jeho blahodať, Jeho milosť. Takýmto spôsobom na základe vlastnej skúsenosti zistíme, aké sú plody viery, podporenej pôstom a modlitbou,» povedal v kázni vladyka.

Duchovný správca cirkevnej obce prot. Nikolaj Lakata sa vo svojom príhovore na záver sv. liturgie poďakoval vladykom za ich prítomnosť na slávnosti. Pozdravil tiež Bc. Editu Šoltýsovú z oddelenia kultúry Mestského úradu v Bardejove, predsedu Dozornej rady Bardejovských kúpeľov a.s. Jozefa Baču, rektora kostola v Bardejovských kúpeľoch a riaditeľa Penziónu Augustineum Mgr. Petra Obšitníka, farára grécko-katolíckej farnosti Bardejov – Vinbarg prot. PaedDr. ThLic. Floriána Potočňáka, ako aj ďalších vzácnych hostí - sponzorov, dobrodincov a všetkých prítomných. Za to, že sa im podarilo vybudovať novú zvonicu, poďakoval v prvom rade Bohu a sv. veľkomučeníkovi Panteleimonovi v duchu slov nášho Spasiteľa: «Bez Mené ne móžete tvoríti ničesóže - Bezo Mňa nemôžete urobiť nič» (Jn 15, 5).

«Keďže nám Hospodin zvony i zvonicu požehnal, nech vždy počuje ich hlas, veď na každej večerni Ho prosíme: Hóspodi, vonmí hlásu molénija mojehó, vnehdá vozzváti mí k Tebí – Pane, počuj hlas mojej modlitby, keď volám k Tebe (Ž 140, 1)» povedal o. Nikolaj a priblížil priebeh výstavby zvonice. V závere svojho príhovoru odovzdal prítomným vladykom spomienkové dary.

Metropolita Rastislav pri príležitosti posvätenia novej zvonice v Bardejovských Kúpeľoch udelil ako prejav uznania za úsilie o rozvoj cirkevnej obci ďakovné hramoty štyrom význačným dobrodincom – doc. PhDr. Liliane Belovičovej, CSc., doc. MUDr. Márii Belovičovej, PhD., ako aj podnikateľom Milanovi Pašeňovi a Stanislavovi Žumárovi.

Arcibiskup pražský a českých krajín Michal poďakoval za pozvanie na posviacku novej zvonice a oslavy chrámového sviatku a metropolitovi Rastislavovi a o. Nikolajovi Lakatovi odovzdal spomienkové dary. Predsedovi Dozornej rady Bardejovských kúpeľov a.s. Jozefovi Bačovi venoval pamätnú medailu, vydanú pri príležitosti 1160. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

Slávnostná sv. liturgia bola zakončená sprievodom okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií a pomazaním veriacich požehnaným olejom.

FOTO - Autor: Marián Šoth


Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty