Prešovská pravoslávna eparchia

Sviatok sv. Nikolaja v Detskom domove v Medzilaborciach

Domov   >   Vyhľadávanie
Za účasti množstva detí, vychovávateľov, vedenia i vzácnych hostí sa v Detskom domove sv. Nikolaja v Medzilaborciach v utorok 19. decembra 2017 konali oslavy sviatku jeho patróna – sv. Nikolaja.
Sv. liturgiu spolu s Jeho Blaženosťou arcibiskupom prešovským a metropolitom českých krajín a Slovenska Rastislavom odslúžili okresný arcidekan mitr. prot. Ján Novák, mitr. prot. Michal Hrustič, jerej Jozef Balberčák, duchovný správca kaplnky v Detskom domove jerej Miroslav Pavlenko a archidiakon Maxim (Durila).

„Na konci dnešného Evanjelia sme počuli slová, ktoré počúvame na takmer každej sv. liturgii: „Rádujtesja i veselítesja, jáko mzdá váša mnóha na nebesích". Častokrát žijeme tak, že sa snažíme odmenu či odplatu získať už tu na zemi – čakáme ju od ľudí, od niekoho, kto nás pochváli alebo odmení. S ohľadom na slová, že naša odmena je v Kráľovstve nebeskom, položme si otázku – aká odmena? Nie je to o tom, čo si zhromažďujeme tu na zemi, statky a majetky, ktoré sa aj tak rozpadnú a nevezmeme si ich so sebou, ale cez dobré skutky sa nám hromadí odmena hore, u Boha," povedal v kázni otec Miroslav.

V závere sv. liturgie sa prihovoril k prítomným vladyka Rastislav a pozdravil ich so sviatkom sv. Nikolaja. „Prežil som v tomto dome sv. Nikolaja spolu s vami takmer desať rokov. Oficiálny názov tejto ustanovizne je síce Detský domov, ale práve táto malá kaplnka robí z celej budovy dom sv. Nikolaja. Kiež by sme všetci vo svojom živote nasledovali jeho príklad," uviedol vladyka s prianím, aby naše srdcia počas nadchádzajúcich sviatočných dní nezostali prázdnymi.

Po sv. liturgii sa v jedálni Detského domova konal kultúrny program, ktorý si pre pozvaných hostí pripravili deti spolu so svojimi vychovávateľmi. Po ňom sa k prítomným prihovorila riaditeľka Detského domova PhDr. Dagmar Hučková, ktorá privítala vzácnych hostí, duchovných otcov, riaditeľov základných a stredných škôl, zástupcov organizácii, s ktorými Detský domov spolupracuje, ako aj priateľov a známych. Poďakovala sa všetkým, ktorí stáli pri zrode Detského domova a dodnes pri ňom stoja a pomáhajú mu. Za Prešovskú pravoslávnu eparchiu sa programu zúčastnil i tajomník úradu mitr. prot. Michal Švajko.

Na záver pri príležitosti sviatku sv. Nikolaja vladyka Rastislav, za bývalého predsedu Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petra Chudíka vedúca odboru sociálneho Úradu Prešovského samosprávneho kraja PhDr. Margita Poptrajanovski a primátor mesta Medzilaborce Ing. Vladislav Višňovský odovzdali deťom, ako i Detskému domovu darčeky.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty