Prešovská pravoslávna eparchia

Sviatok Prenesenia ostatkov sv. Nikolaja v Bardejovských kúpeľoch

Domov   >   Vyhľadávanie
Pri príležitosti sviatku Prenesenia ostatkov sv. Nikolaja navštívil v nedeľu 21. mája 2017 Bardejovské kúpele Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav.

Pred dreveným chrámom sv. Nikolaja z r. 1775 v miestnom skanzene vladyku privítal duchovný správca jer. Nikolaj Lakata. Sv. liturgiu spolu s ním slúžili arcidekan pre okres Bardejov mitr. prot. Ján Lakata, duchovný správca cirkevnej obce Gerlachov mitr. prot. Juraj Jura, duchovný správca cirkevnej obce Becherov jerej Ján Pilko a archidiakon Maxim (Durila).

Pri malom vchode na sv. liturgii metropolita Rastislav pri príležitosti sviatku a svojej návštevy na cirkevnej obci uviedol o. Nikolaja Lakatu do hodnosti protojereja.
„V nadchádzajúcom októbri uplynie 20 rokov Vašej kňazskej služby – 20 rokov nesenia jerejského kríža. Prešli ste mnohými peripetiami a len Hospodin vie, čo všetko Vás na životnej ceste ešte čaká. V dnešný deň Vám preto z celého srdca prajem, aby Vám duchovná radosť pomáhala znášať všetky trápenia a ťažkosti, s ktorými sa ako kňaz nevyhnutne stretávate. Nech Hospodin naplní Vaše srdce láskou, obetavosťou a múdrosťou a nech Vám dá, aby ste boli dobrým otcom všetkým svojim duchovným deťom," zaželal o. Nikolajovi metropolita Rastislav pri uvedení do hodnosti protojereja.

V závere sv. liturgie sa o. Nikolaj poďakoval vladykovi Rastislavovi za to, že preukazuje veriacim cirkevnej obce Bardejovské Kúpele toľkú česť a záujem. „Tým, že vyznamenávate duchovných hodnosťami, podobáte sa sv. Nikolajovi, ktorý prejavoval svojim blížnym neprestajne lásku a štedrosť. Ďakujem Vám, vladyka, že nezabúdate na duchovných otcov, ktorí sa starajú o zverené im duchovné stádo," vyjadril svoju vďačnosť o. Nikolaj.

„Ďakujem i všetkým vám, bratia a sestry, ktorí ste dnes prišli spolu s nami uctiť si sv. Nikolaja, patróna tohto chrámu. Toho, koho poznajú po celom svete a o kom netreba veľa hovoriť, lebo zaňho hovoria jeho život a skutky. Som rád, že nosím práve jeho meno a chcel by som vás ubezpečiť, že aj naďalej budeme na sv. liturgiách v tomto chráme za vás všetkých prosiť, aby vám bol tento svätiteľ nápomocný v ďalších dňoch," povedal o. Nikolaj a zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí doteraz prispeli na výstavbu nového chrámu v Bardejovských kúpeľoch, ako aj tým, čo pripravili drevený chrám v skanzene na svoj sviatok.

Metropolita Rastislav sa poďakoval o. Nikolajovi za pozvanie na oslavy chrámového sviatku a pripomenul, že v tohtoročnú Nedeľu o Slepcovi si okrem Prenesenia ostatkov sv. Nikolaja pripomíname i pamiatku sv. apoštola Jána Teológa.

„Týchto dvoch svätcov spája mnohé v živote – láska, obetavosť i zázraky, ktoré robili – ale podobné sú aj miesta, kde boli ich telá uložené do zeme. Z hrobu sv. Nikolaja, predtým v Myrách a teraz v Bari, kde sú uložené jeho ostatky, vyteká sv. myro, ktoré miestni zberajú do nádob a rozdávajú pútnikom ako veľké požehnanie. Z hrobu sv. Jána Teológa v Efeze v tento deň vždy vychádzal jemný prach s vôňou ruží, ktorí ľudia takisto zbierali, pomazávali sa ním a uzdravovali sa z rozličných telesných i duševných chorôb. Zdá sa, že Hospodin nám tým naznačuje nasledovné: človek, ktorý sa počas svojho života rozdáva, ktorý žije tak, ako by mal človek žiť - nie pre seba, ale pre tých okolo seba – takýto človek nezabúda na svojich blížnych ani po telesnej smrti, a dôkazom toho sú práve nespočetné hroby svätých a zázraky, ktoré sa na nich každodenne uskutočňujú. „V pámjať víčnuju búdet právednik, ot slúcha zlá ne ubojítsja" – „Večná bude pamiatka spravodlivého, zlého chýru sa nezľakne" – tieto slová sv. Písma sa vyplnili i na sv. Nikolajovi, i na sv. Jánovi Teológovi. A ja nám všetkým v tento slávnostný deň želám – žime tak, aby sme po sebe zanechali dobrú spomienku," povedal vladyka.

O. Nikolaj následne odovzdal vladykovi kyticu kvetov a dar na pripomienku návštevy Bardejovských kúpeľov. Potom nasledovalo pomazanie veriacich požehnaným olejom.

Pred slávnostným obedom si vladyka prezrel nový rozostavaný chrám sv. veľkomučeníka Panteleimona v Bardejovských kúpeľoch a oboznámil sa s priebehom prác.

Nikolas Lakata
Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty