Prešovská pravoslávna eparchia

Stretnutie vladyku Rastislava s metropolitom čiernohorsko-prímorským Amfilochijom

Domov   >   Vyhľadávanie
Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav sa v pondelok 14. augusta 2017 v Prešove stretol s Jeho Vysokopreosvietenosťou, arcibiskupom cetiňským, metropolitom čiernohorsko-prímorským Amfilochijom (Radovićom), sprevádzaným Jeho Vysokopreosvietenosťou arcibiskupom michalovsko-košickým Jurajom.

Stretnutie sa konalo v priestoroch Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie – Eparchiálnej rady a zúčastnil sa ho i riaditeľ úradu prof. ThDr. Alexander Cap, CSc.

Vladyka Amfilochij v ten istý deň navštívil pravoslávny chrám sv. Trojice vo Svidníku, kde ho privítal miestny duchovný správca mitr. prot. Ján Sovič spolu s ďalším duchovným cirkevnej obce prot. Jánom Pajkošom.

Po prehliadke chrámu sa vladyka Amfilochij zapísal do sv. Evanjelia a prihovoril k prítomným veriacim.

„Poklonili sme sa Otcu, Synovi i Svätému Duchu vo vašom prekrásnom chráme zasvätenom Sv. Trojici. Teším sa, že som tu, prvýkrát, a zvlášť sa teším, že do tohto kraja prichádzal môj duchovný otec sv. Justín Čelijský. Dokonca bol zvolený a mal sa stať mukačevsko-prešovským biskupom, ale Božia vôľa bola iná a on svoje povolanie a poslanie nakoniec naplnil ako veľký askéta a veľký teológ Cirkvi," povedal vladyka Amfilochij a priblížil veriacim životné dielo a teologické myslenie sv. Justína.

„Jeho učenie o sv. Trojici, o Bohočlovekovi Iisusovi Christovi a Jeho Cirkvi je najhlbším prejavom teologického myslenia našej doby. Sv. Justín mal apoštolského ducha, práve preto prišiel medzi dvoma svetovými vojnami do vtedajšieho Československa, kvôli obnove sv. Pravoslávia, cyrilo-metodskej pravoslávnej Cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Vaša Cirkev je prvou slovanskou Cirkvou v histórii a matkou všetkých slovanských Cirkví," zdôraznil vladyka.

„Daj Boh, aby ste si uchránili a vyznávali sv. Pravoslávie nielen kvôli sebe a svojim deťom, ale i kvôli všetkým ostatným slovanským národom a všetkým národom zeme, pretože budúcnosť ľudstva je v spoločenstve jednej, svätej, katolíckej, čiže všeobecnej, pravoslávnej Christovej Cirkvi. Vaše požehnanie je veľké, preto máte veľkú zodpovednosť. Nech vám Boh daruje vieru, zdravie, spásu a Kráľovstvo Nebeské, Otca i Syna i Svätého Ducha, na veky vekov," zaželal vladyka Amfilochij veriacim.

Na záver sa duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce Svidník mitr. prot. Ján Sovič poďakoval vladykovi Amfilochijovi za jeho návštevu i jeho úprimné, otcovské a teologicky hlboké slová. Zároveň vyjadril nádej, že i v budúcnosti bude Boh držať ochrannú ruku nad srbským a slovenským národom tak, ako tomu bolo v ťažkých obdobiach, ktorými si obidve miestne Cirkvi v minulosti museli prejsť.

Po návšteve svidníckeho chrámu viedli kroky metropolitu Amfilochija do významného pútnického miesta Prešovskej pravoslávnej eparchie – chrámu sv. archanjela Michala v Ladomirovej. Vladyka sa tu zapísal do sv. Evanjelia a po pobozkaní kópie ikony Počajevskej Presvätej Bohorodičky si uctil ostatky sv. Jána Krstiteľa, sv. veľkomučeníka Pantelejmona, prep. Ijova Počajevského a ďalších svätých.

Návšteva vladyku Amfilochija na Slovensku na druhý deň vyvrcholila slávnostnou sv. liturgiou v chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU / Zdroj: www.mitropolija.com
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty