Prešovská pravoslávna eparchia

Stretnutie metropolitu Rastislava s kardinálom Kurtom Kochom

Domov   >   Vyhľadávanie
V utorok 3. októbra 2017 sa Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav v Prešove stretol s predsedom Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov kardinálom Kurtom Kochom. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie (PPE) – Eparchiálnej rady v Prešove, sa zúčastnil i Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup michalovsko-košický Juraj, tajomník Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov páter Hyacinthe Destivelle OP, riaditeľ Úradu PPE – Eparchiálnej rady prof. ThDr. Alexander Cap, CSc., tajomník úradu mitr. prot. Mgr. Michal Švajko a zakladateľ Inštitútu NAPS Ing. Peter Solej.

Metropolita Rastislav v úvode stretnutia kardinálovi Kochovi zablahoželal k oceneniu Zlatou medailou UK, ktorú mu v pondelok 2. októbra 2017 udelila Univerzita Komenského v Bratislave za osobitný prínos k rozvoju katolíckej teológie, medzinárodne významnú publikačnú činnosť a osobný vklad pri prehlbovaní dialógu medzi národmi a stúpencami rozličných náboženských tradícií.

„Vaša Eminencia, činnosť Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov i Zmiešanej komisie pre teologický dialóg medzi pravoslávnou a rímskokatolíckou cirkvou, ktorým predsedáte, považujem za jednu z najpotrebnejších aktivít pre súčasnú dobu. Obidve tieto ustanovizne – Rada i Komisia – sa zaoberajú problémom jednoty kresťanov. Nazdávam sa, že roztrieštenosť kresťanského sveta je v súčasnosti jednou z najväčších prekážok, ktorá nám bráni vydávať dobré svedectvo o Christovi. Preto sa modlím, nech je Vaša práca Bohom požehnaná a prinesie mnohé a dobré plody," poznamenal metropolita Rastislav.

Kardinál Koch vyzdvihol zastúpenie našej miestnej Pravoslávnej cirkvi v medzinárodných teologických komisiách, kde ju reprezentuje michalovsko-košický arcibiskup Juraj, i jej aktívnu účasť na teologických fórach. Zaujímal sa o život Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Spomenul i svoju nedávnu návštevu Ruska, kde sprevádzal počas ich putovania ostatky sv. Nikolaja, ktoré si prišli uctiť približne dva milióny veriacich. Ako povedal, veľmi ho dojal moment, keď sv. ostatky na letisku privítali a vojaci čestnej stráže ich sprevádzali. Paradoxne pred sto rokmi počas revolúcie v Rusku to boli práve oni, ktorí na príkaz štátnej moci ničili chrámy, sv. ostatky, ikony a armáda mala veľký podiel i na prenasledovaní duchovných a veriacich.

Dialóg s pravoslávnou cirkvou považuje kardinál Koch za veľmi dôležitý. „V rámci pontifikálnych komisií vedieme viacero dialógov, z ktorých dvom – s pravoslávnou a orientálnymi pravoslávnymi cirkvami – spolupredsedám. Nedávno zasadla koordinačná komisia pre pokračovanie dialógu medzi rímskokatolíckou a pravoslávnou cirkvou na gréckom ostrove Leros. Dohodli sme sa na ďalšej fáze dialógu, ktorý by mal smerovať k jednote vo viere. Musíme definovať teologické a kánonické otázky, ktoré musia byť vyriešené, aby bolo možné dosiahnuť jednotu medzi cirkvami. Dohodli sme sa na téme, ktorá bude hlbšie preskúmaná – je ňou vzťah medzi primátom a synodalitou v Cirkvi v prvom tisícročí. Jednou z podtém bude na návrh volokolamského metropolitu Ilariona unionizmus. Boli zriadené dve koordinačné komisie, ktoré pripravujú spoločné texty a vyhlásenia. S Božou pomocou v roku 2019 by sa malo uskutočniť ďalšie plenárne zasadnutie," informoval vladyku Rastislava kardinál Koch a zmienil sa tiež o svojich dojmoch z Veľkého a Svätého Snemu Pravoslávnej cirkvi, ktorý sa uskutočnil na Kréte v júni minulého roka.

„Bola to pre mňa nádherná skúsenosť. Dúfam a verím, že budete pokračovať v úsilí, aby ste i medzi sebou v rámci pravoslávnych cirkví nachádzali stále viac jednoty," doplnil kardinál.

Metropolita Rastislav poznamenal, že otázka jednoty kresťanov je skutočne zložitá a mnohohranná. „Vašej Eminencii je pripisovaný výrok: „Svätí nerozdelenej Cirkvi sú základom pre obnovu stratenej jednoty". Naozaj, v prvých storočiach kresťanských dejín bola krv mučeníkov semenom kresťanov a ja pevne verím, že aj v treťom tisícročí nám naši spoloční svätí pomôžu. Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku má k Rímu osobitný vzťah. Navštívil ho náš prvý arcibiskup Metod, a  jeho brat a učiteľ Slovanov Cyril tam našiel miesto svojho posledného odpočinku. Pod Rímom v jeho katakombách i v samotnom Ríme v jeho chrámoch sa nachádzajú hroby nespočetného množstva svätých a mučeníkov. Považujem ich za najlepšiu záruku obnovy pravej jednoty Christovej Cirkvi – jednoty vo viere a Eucharistii," povedal vladyka.

Kardinál Koch pri príležitosti svojej návštevy tlmočil metropolitovi Rastislavovi pozdravy od Jeho Svätosti pápeža Františka a pozvanie na návštevu Ríma a Vatikánu. V závere stretnutia si obaja vymenili spomienkové dary.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty