Prešovská pravoslávna eparchia

Slávnosti v česť sviatku Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa v Ladomirovej

Domov   >   Vyhľadávanie
Tradičnou púťou, organizovanou členmi Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS zo Stropkova do Ladomirovej sa začali v sobotu 9. septembra 2017 slávnosti v česť sviatku Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa na tomto významnom pútnickom mieste Prešovskej pravoslávnej eparchie. Počas púte, na ktorej sa zúčastnili i viacerí skôr narodení, sa mládežníci zastavili v chráme Pokróva Presvjatýja Bohoródicy vo Vagrinci.

Po príchode pútnikov ku chrámu v Ladomirovej sa konalo malé posvätenie vody v zrekonštruovanej studni na nádvorí pred chrámom. Po ňom sa začali celonočné bohoslužby, počas ktorých mali veriaci možnosť nielen zotrvať v modlitbách v chráme po celú noc, ale aj uctiť si ostatky viacerých svätcov a pristúpiť k sv. Tajine pokánia.

Slávnosti vyvrcholili v nedeľu 10. septembra 2017 slávnostnou sv. liturgiou, ktorú odslúžil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav spolu s miestnym duchovným správcom prot. Pavlom Kačmárom a ďalšími duchovnými z viacerých arcidekanátov.

Kázňou sa k veriacim prihovoril duchovný správca cirkevnej obce v Uličskom Krivom jerej Peter Dobrík. Poukázal v nej na to, aké potrebné je mať miesta, na ktorých sa môžeme duchovne posilniť, aby sme mohli vo svete fungovať čo najlepšie v súlade s Božími prikázaniami.

„Vyhľadávame miesta, kde zápasili veľkí askéti, kde je cítiť Božiu blahodať. My na našej doline, odkiaľ som prišiel, máme Hôrku otca Ignatija. Kde inde možno načerpať silu, ak nie u človeka askétu, žijúceho podľa viery, ktorý sa rozhodol zasvätiť svoj život Bohu nie na 50, ani 75, ale na 100 percent? Myslím si, že každý kresťan potrebuje z času na čas „dobiť" svoje duchovné „batérie", prísť do nejakého spoločenstva – monastiera, kde by načerpal nové sily do ďalšieho duchovného zápasu," povedal v kázni o. Peter.

 Ako zdôraznil, na nás všetkých je, aby sme sa nespoliehali na to, že niekto iný urobí za nás to, čo by sme mohli a mali urobiť my sami.

„Skúsme porozmýšľať nad svojim život, lebo mníšske vzory majú byť pre nás majákom. Porozmýšľajme nad tým, či v našich rodinách je všetko tak, ako má byť. Viete, občas si zmiernime pôst, inokedy si skrátime modlitebné pravidlo, lebo sme unavení, lebo starostí v našom živote je viac než dosť, takže nás vyčerpávajú a my už nemáme dostatok síl postaviť sa pred Hospodina ráno alebo večer a dať mu tú časť nášho času, ktorá Mu patrí. Porozmýšľajme, či sme dobrým vzorom pre naše deti, ktoré vychovávame. Porozmýšľajme nad tým, či nielen na naše modlitebníky, ale i na Sväté Písmo v našich domovoch nesadá prach. Ak nebudeme čítať a snažiť sa pochopiť Sväté Písmo, nedôjdeme ani k tomu, aby sme to, čo je v ňom napísané, uplatnili vo svojom živote. Ak má prísť nejaká obnova v tomto smere, nemôže prísť zvonku. Musí prísť od nás samotných, z našich rodín. Teraz tomu položme aspoň základ. A možno nie dnes, ani v prvej či druhej generácii, ale snáď v tej tretej si naše pravnúčatá povedia: „Mňa nezaujíma márnosť tohto sveta, mňa nezaujíma výška platu, ani to, koľko áut môžem mať vo svojej garáži alebo aký veľký dom si môžem postaviť. Chcel by som len jedno – podľa slov nášho prepodobného otca Benedikta venovať všetok svoj čas a celý svoj život modlitbe a práci pre Boha a spoločenstvo," vysvetlil o. Peter.

Na záver sa k veriacim prihovoril vladyka Rastislav, ktorý potvrdil pravdivosť slov o. Petra z kázne a pripomenul, že ak chceme, aby v našej Cirkvi znova rozkvitol duchovný život a monastiere a ostatné sväté miesta nezostali pusté, obnovenie musí začínať u každého z nás v našom vlastnom srdci.

„Drahí Ladomirovčania, nech vás i všetkých tých, ktorí vám pomáhajú a finančne prispievajú, Hospodin žehná za vašu námahu a prácu. Náročnú rekonštrukciu chrámu, na ktorú ste sa pred časom podujali, teraz s Božou pomocou dokončujete. Tak ako ste vy skrášlili tento svätý chrám, tak nech Hospodin skrášli a požehná dušu každého z vás. Lebo práve naše ľudské srdcia, to je ten opravdivý chrám, v ktorom chce Boh spočinúť, a kamenné chrámy, ktoré budujeme a opravujeme, nám v tom majú napomôcť. Tak, ako skrášľujeme ich, tak sa starajme, očisťujme a posväcujme i svoje srdce a dušu, svojho vnútorného človeka. Je to naozaj práca na generácie, z pokolenia na pokolenie. Ak sa nám to podarí a zbožnosť v našich rodinách sa znovu stane čímsi samozrejmým, opäť sa do našej Cirkvi vráti  i mníšsky život v monastieri," dodal vladyka.

Po skončení sv. liturgie sa konalo pomazanie veriacich požehnaným olejom a následne sprievod okolo chrámu s čítaním Evanjelií.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty