Prešovská pravoslávna eparchia

Rozlúčka s mitr. prot. Jurajom Rychvalským

Domov   >   Vyhľadávanie
Vo štvrtok 7. októbra 2021 sa v chráme sv. Trojice vo Svidníku uskutočnila modlitebná rozlúčka s mitr. prot. Jurajom Rychvalským. Svoju nesmrteľnú dušu odovzdal Stvoriteľovi v utorok 5. októbra vo veku 85 rokov. Zádušné obrady sa začali v stredu 6. októbra 2021. Vo štvrtok 7. októbra 2021 arcidekan pre okres Svidník a zároveň duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce vo Svidníku mitr. prot. Ján Sovič spolu s viacerými duchovnými odslúžil sv. liturgiu a vykonal obrad kňazského pohrebu za účasti veriacich zo širokého okolia. Telesné ostatky mitr. prot. Juraja Rychvalského boli uložené do zeme na cintoríne vo Svidníku.
Nekrológ

Zosnulý mitr. prot. Juraj Rychvalský sa narodil 13. marca 1936 v Petrovej (okr. Bardejov). V rokoch 1942 až 1947 ukončil v pohnutých časoch 2. svetovej vojny ľudovú školu v rodnej obci. 

Strednú, tzv. meštiansku školu ukončil v roku 1951 v Bardejove. Následne v rokoch 1954 až 1958 študoval na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove.

26. apríla 1958 sa v Nižnej Polianke oženil s učiteľkou Máriou Gajdošovou. V období rokov 1959 až 1962 ich Boh obdaroval troma dcérami - Vierou, Nadeždou a Ľubou, ktoré spoločne vychovali.

15. júla 1958 bol preosvieteným vladykom Dorotejom v kaplnke biskupskej rezidencie v Prešove vysvätený na diakona. 20. júla 1958 bol v prešovskom katedrálnom chráme vysvätený na kňaza.

1. augusta 1958 bol ustanovený za duchovného správcu vo svojej rodnej obci Petrová (okr. Bardejov). Ku koncu roka bol ustanovený za duchovného správcu v obci Nižné Repaše (okr. Levoča). Od 
1. decembra 1958 bol ustanovený za duchovného správcu cirkevnej obce vo Vyšnom Mirošove (okr. Svidník), kde pôsobil do 9. októbra 1997. 10. júna 2004 bol vysokopreosvieteným vladykom Nikolajom (Kocvárom) ustanovený za duchovného správcu cirkevných obcí v Dubovej a Hutke.

22. mája 2011 bol vysokopreosvieteným vladykom Jánom (Holoničom) ustanovený za duchovného správcu cirkevných obcí vo Vyšnej Jedľovej, Nižnej Jedľovej a Belejovciach. Od 1. júla 2011 pôsobil ako duchovný správca cirkevných obcí vo Vápeníku a Dlhoni a od 10. augusta 2013 bol ustanovený za duchovného správcu cirkevných obcí v Dubovej a Nižnom Orlíku. Od 1. januára 2014 pôsobil ako duchovný správca cirkevnej obce v Dubovej.

V rokoch 1998 až 2004 pôsobil ako arcidekan pre okres Svidník. V roku 2007 bol zvolený za člena eparchiálnej revíznej a kontrolnej komisie.

Pracovný pomer s Úradom Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove ukončil 25. apríla 2017.

Zosnulý mitr. prot. Juraj Rychvalský pôsobil v kňazskej službe 59 rokov.

Počas svojho dlhoročného pôsobenia bol postupne vyznamenaný právom nosenia nabederníka počas bohoslužieb, právnom nosenia zlatého náprsného kríža, titulom protojerej, právom nosenia zlatého kríža s ozdobami, právom nosenia palice a právom nosenia mitry.

Blažénnyj pokój i víčnaja jemú pámjať!

Zdroj:
Tlačové oddelenie ÚPPE ER v Prešove
Misijný odbor ÚPPE ER v Prešove
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty