Prešovská pravoslávna eparchia

Rokovanie zástupcov Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku v Istanbule

Domov   >   Vyhľadávanie
Dňa 3. marca 2015 sa v Istanbule na pozvanie Ekumenického patriarchátu uskutočnilo oficiálne stretnutie s členmi komisie pre kánonické záležitostí pri Ekumenickom patriarcháte v zložení: za Ekumenický patriarchát Jeho Vysokopreosvietenosť Ján, metropolita pergamonský, Jeho Vysokopreosvietenosť Emanuel, metropolita francúzsky, Jeho Vysokopreosvietenosť Meliton, metropolita filadelfský, o. archimandrita Bartolomej Samaras, o. Ambrosios, za Posvätnú synodu pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj, arcibiskup michalovsko-košický, o. archimandrita Michal Dandár, zvolený arcibiskup pražský a českých krajín, metropolitný protopresbyter Jaroslav Šuvarský, mitr. prot. Michal Švajko, tajomník Úradu prešovskej pravoslávnej eparchie. Vladyka Simeon bol zo zdravotných dôvodov reprezentovaný mitr. prot. Jozefom Fejsákom, prot. Jánom Baudišom a o. Izaiášom Slaninkom.

V rámci rokovania sa zúčastnení zaoberali dohodou, uzatvorenou 6. februára 2015 vo Viedni, ktorá upravuje podmienky riadneho rozvoja vnútorného života Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

Delegácia Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku uvítala vyhlásenie Jeho Vysokopreosvietenosti arcibiskupa Simeona, tlmočené prot. Jánom Baudišom o tom, že je pripravený naplniť všetky body dohody bez akéhokoľvek odkladu.

Rovnaké stanovisko zaujímajú aj členovia delegácie Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

V najbližšej dobe bude zvolané zasadnutie Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, ktorá ratifikuje vyššie zmienenú viedenskú dohodu.

Zároveň došlo k všeobecnej zhode v tom, že Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku sa bude snažiť v budúcnosti implementovať Tomos Konštantinopolského patriarchátu o udelení autokefality našej cirkvi z roku 1998 vo svojej Ústave.Na stiahnutie

Dohoda - Viedeň 6.2.2015.PDF

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty