Prešovská pravoslávna eparchia

Príhovor metropolitu Rastislava po svätej liturgii v monastieri v Balukli

Domov   >   Vyhľadávanie
Vaša Všesvätosť,
v Pánovi milovaný spolubrat a spolusluha,
preosvietení arcipastieri, ctihodní otcovia, drahí bratia a sestry!
CHRISTOS VSTAL Z MŔTVYCH!

Ťažko slovami vyjadriť radosť, ktorá naplňuje moju dušu v súvislosti s dnešným spoločným slúžením Božskej Liturgie s Vašou Všesvätosťou tu v monastieri Balukli, jednom z najstarobylejších kláštorov kresťanského sveta, zasvätených presvätej Bohorodičke. Doslova pred pár dňami sme konali slávnosť Božej Matky – Životonosného Prameňa a posväcovali vodu, a hľa, dnes z Božej Prozreteľnosti stojíme tu, na tomto svätom mieste, kde sa nachádza onen Životonosný Prameň, ktorý je známy po celom kresťanskom svete, cez ktorý presvätá Bohorodička rozdáva Svoju pomoc a uzdravenie všetkým, ktorí po ňom žíznia.

Som veľmi vďačný Vašej Všesvätosti, že ste sa rozhodli vykonať našu prvú spoločnú Bohoslužbu v rámci mojej irenickej návštevy Najsvätejšej Konštantínopolskej Cirkvi práve v tomto starobylom chráme. Tu, pod Záštitou (Pokrovom) presvätej Bohorodičky, živo pociťujeme a prežívame naše spojenie s veľkými udalosťami dejín Cirkvi, ktoré sa udiali v tejto Svätej Zemi. A o to lepšie chápeme, akú veľkú a duchovne hlbokú tradíciu priniesli svätí apoštolom rovní bratia Cyril a Metod do našich slovanských krajín.

Tu sa jasne vciťujeme do všetkých tých obrazov, ktoré sa v nás rodia pri čítaní bohoslužobných textov, vytvorených najväčšími cirkevnými hymnografmi. V tieto paschálne dni prichádza na um nesmrteľný tropár svätého Romana Meloda: „Ako životonosný, krajší ako Raj, skvelejší ako akákoľvek kráľovská komnata ukázal sa byť, Christe, Tvoj hrob, Prameň nášho Zmŕtvychvstania". Hĺbka jeho diel ako bezodný životonosný prameň, ktorý napája smädných, hľadajúcich Pravdu a Nebeské Kráľovstvo, oživuje dušu a osvetľuje myseľ.

Vaša Všesvätosť! Dovoľte v tento významný deň nášho spoločného slúženia zaželať Vám i všetkým verným deťom Najsvätejšej Konštantínopolskej Cirkvi, žijúcim po celom svete, všemocnú Božiu pomoc, pevnosť ducha a pokoj od Zmŕtvychvstalého Christa. Z celej duše Vám ďakujeme za pohostinnosť a otcovskú starostlivosť o nás počas nášho prebývania v tejto Bohom požehnanej zemi a želáme Vám dobré zdravie, mnoho rokov a veľa síl vo Vašej Prvosvätiteľskej službe celému kresťanskému svetu!

FOTOGALÉRIA Z IRENICKEJ NÁVŠTEVY EKUMENICKÉHO PATRIARCHÁTU

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty