Prešovská pravoslávna eparchia

Prestolný sviatok v Katedrálnom chráme sv. Alexandra Nevského v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
V sobotu 23. septembra 2017 večer sa v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove konalo celonočné bdenie v česť sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky. Duchovnú atmosféru tohto modlitebného zhromaždenia nádherným spevom dotváral spevácky zbor pod vedením Mgr. Tatiany Švajkovej, PhD.

V nedeľu 24. septembra 2017 Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav spolu s duchovnými Katedrálneho chrámu odslúžil slávnostnú sv. liturgiu.

Vo svojej kázni vladyka Rastislav poukázal na skutočnosť, že hriech usmrcuje a rozkladá ľudskú dušu podobne, ako telesná smrť naše telo. „Nielen ľudské telo môže zomrieť a začať hniť – cez hriech sa čosi podobné stáva s našou dušou. Duša, usmrtená hriechom, svojim spôsobom tiež „zapácha" a jej nečistota nedovoľuje, aby do nášho srdca ako do Svojho chrámu vstúpil a žil v ňom Boží Duch. Ak však našu dušu skropia slzy pokánia, prichádza Božia bladodať – oživujúca, očisťujúca a posväcujúca – a človeka – predtým nádobu hriechu a všemožnej nečistoty – pretvára na nádobu Svätého Ducha," zdôraznil vladyka.

Jednou z takýchto nádob bola i veľká Božia svätá, ktorej pamiatka pripadla na tohtoročnú poslednú septembrovú nedeľu – prepodobná Teodora Alexandrijská. Ťažký hriech manželskej nevery, ktorého sa z ľahkomyseľnosti dopustila, ju priviedol k takému skrušeniu a pokániu, že prezlečená za muža prežila v jednom egyptskom monastieri v krajnej chudobe a pokore celý zvyšok svojho pozemského života. Ani útoky diabla, ani krivda a nespravodlivé obvinenia zo strany ľudí nezlomili jej odhodlanie. Obvinená z nemravnosti vychovala nemanželské dieťa, o ktorom si všetci mysleli, že ho splodila. Skutočná pravda vyšla najavo až na jej smrteľnej posteli a ona s radosťou, že vytrvala v duchovnom zápase až do konca, odovzdala svoju dušu Hospodinovi.

Keďže si však v tieto dni pripomíname najmä udalosť Narodenia Presvätej Bohorodičky, vladyka Rastislav vo svojom príhovore upriamil pozornosť i na cnostný život Jej spravodlivých rodičov – Joakima a Anny. Tí žili síce v materiálnom dostatku, ale trápili sa kvôli bezdetnosti. No za ich vytrvalosť a trpezlivosť, vernosť, pokoru a lásku im dal Hospodin ten najvzácnejší dar - Dcéru, od Ktorej medzi ženami a vôbec v celom ľudskom rode niet svätejšej a vznešenejšej, Prečistú Bohorodičku, budúcu Matku Spasiteľa. „Prečo upriamujem pozornosť na ich manželský život? Lebo nám má čo povedať i v dnešnej dobe. V súčasnosti totiž v rodinnom živote existujú dva protiklady. Na jednej strane je túžba po deťoch, podobná tej, akú mali Joakim a Anna, ktorá je však prehnaná a ak nenachádza v manželskom živote naplnenie, privádza k rozpadu medziľudských vzťahov, rozchodu partnerov a rozvodu manželstva. Ľudia, ktorí do manželstva vstupovali s láskou, sa dnes často kvôli tejto nenaplnenej túžbe po deťoch ľahkovážne opúšťajú. Nech nám budú Joakim a Anna a ich – napriek neplodnosti – verný manželský život nemou výčitkou. Výčitkou tým, ktorí zväzok, uzatvorený a požehnaný v chráme, ľahkovážne roztrhujú, rozvádzajú sa a hľadajú si nejaký ďalší vzťah, o ktorom si myslia, že v ňom nájdu to, po čom túžia. A potom je tu iný extrém dnešnej doby – vyhýbanie sa rodičovstvu, neochota mať deti, či dokonca zabíjanie už počatého života – mám na mysli umelé potraty – to všetko je dôkazom toho, že mnohí dnes začínajú považovať deti za príťaž, lebo im prekážajú žiť neviazaným spôsobom života. Pravda je však prostá a neúprosná – človek, ktorý nepovažuje svoje dieťa za najväčší dar, ktorý od Boha na tomto svete dostal, a namiesto toho stále hľadá čosi iné, takýto človek nikdy nenájde vo svojom živote uspokojenie a naplnenie," povedal v kázni vladyka.

„Preto nech sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky bude pre nás predovšetkým sviatkom rodiny. Nech nám znovu a znovu príklad Joakima a Anny pripomína, že nijaké ťažkosti, ktoré môžu človeka v rodinnom živote postretnúť, nie sú dôvodom na to, aby zbabelo zo svojich pliec zhadzoval kríž manželského života, ľahkovážne opúšťal svojho partnera a hľadal akési „iné cesty" riešenia svojich problémov," doplnil vladyka.

Na záver sv. liturgie sa predstavený katedrálneho chrámu mitr. prot. Michal Švajko v mene prítomných duchovných a veriacich poďakoval vladykovi Rastislavovi za vedenie slávnostnej sv. liturgie i za slová, ktorými sa prihovoril počas kázne, a zaželal mu hojnosť Božích darov, duchovnú múdrosť, telesnú silu a dobré zdravie do ďalších rokov.

Po pomazaní veriacich požehnaným olejom sa konal sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU - Autor: Antonín Žižka
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty