Prešovská pravoslávna eparchia

Posviacka základného kameňa chrámu v Bardejovských Kúpeľoch

Domov   >   Vyhľadávanie
V roku 2015 bola Eparchiálnou radou Prešovskej pravoslávnej eparchie zriadená cirkevná obec Bardejovské Kúpele. 22. mája 2016 v Nedeľu Ochrnutého a zároveň v deň sviatku prenesenia ostatkov sv. Nikolaja prežívali veriaci z Bardejova a okolia veľkú radosť. Zavítal k ním Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav, aby posvätil základný kameň nového chrámu sv. Pantelejmona.

Pred dreveným chrámom v skanzene privítal vladyku miestny duchovný správca jer. Nikolaj Lakata. Sv. Liturgiu spolu s vladykom slúžil okresný arcidekan mitr. prot. Ján Lakata, tajomník Posvätnej synody mitr. prot. Milan Gerka, prot. Juraj Jura, prot. Peter Savčak, prot. Andrej Nikulin, prot. Vasiľ Svyda, jerej Andrej Semanco, jerej Ján Pilko, jerej Ivo Petrovaj, duchovný správca cirkevnej obce v Bardejovských Kúpeľoch jer. Nikolaj Lakata a archidiakon Maxim (Durila).

Vladyka Rastislav počas malého vchodu vyznamenal správcu miestnej cirkevnej obce jer. Nikolaja Lakatu právom nosenia zlatého kríža. „V tento slávnostný deň, v ktorý drevený chrám v skanzene oslavuje 250 rokov od svojho postavenia, v ktorý sa zberáme posvätiť základný kameň nového chrámu sv. Pantelejmona a zároveň si pripomíname prenesenie ostatkov svätého Nikolaja z lýkijských Mýr do Bari v Taliansku, som nevýslovne rád, že celú dnešnú radosť môžem ešte znásobiť udelením cirkevného vyznamenania – práva nosenia zlatého kríža – Vám, drahý otče. Kríž, ktorý nosí kňaz na svojej hrudi, je symbolom obetavej lásky, ktorý by mal kňaz mať, aby mohol dôstojne slúžiť ako Bohu, tak i ľuďom, ktorí mu boli zverení," povedal vladyka a zaželal o. Nikolajovi mnoho rokov Bohu na slávu a ľuďom pre spásu. Po trojitom zvolaní: „Axios!" – „Je hoden!" mu odovzdal zlatý kríž a dekrét o udelení cirkevného vyznamenania.

Kázňou sa počas sv. Liturgie prihovoril k veriacim duchovný správca cirkevnej obce v Becherove jer. Ján Pilko, ktorý poukázal na Evanjelium o ochrnutom človeku. „Čo môže byť horšie, ako prípad ochrnutého človeka,, ktorý bol pripútaný na lôžko 38 rokov? Svätý Dmitrij Donský hovorí, že je zlé, ak človek spadne do jamy, ale je ešte horšie, ak v tej jame zostane. Je zlé, ak človek hreší, ale je ešte horšie, ak zostáva vo svojich hriechoch. Preto i Christos povedal ochrnutému, ktorý ozdravel: „Viac nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie!" (Jn 5, 13). Človek môže hrešiť i činiť pokánie, ale je zle, ak sa po pokání vracia späť k svojmu predošlému hriešnemu životu. Samson, ktorý sa spoliehal na svoju silu, si ani nevšimol, že Boh od neho odstúpil. Keď mu ostrihali vlasy a on stratil silu, bez námahy ho zajali, zviazali a oslepili. Tak isto i človeka, ktorý zhreší, kajá sa a potom sa znovu vracia k starému spôsobu života, opúšťa Božia blahodať. Takýto človek sa potom často stáva terčom posmechu a odsúdenia druhých ľudí, ktorí vidia jeho neustále poklesky a pády. Samson nevedel, že Boh ho opustil. My vieme, že keď zhrešíme, Boh nás neopúšťa, ale my opúšťame Boha svojim hriešnym životom. Vzďaľujeme sa od Neho, od Jeho Božej blahodate. Christos Svojim Vzkriesením zviazal démona. Nemá takú moc, nemá takú silu, aby mohol priviesť človeka do pekla. Človek sa do pekla vyberá sám. Svojimi vášňami, ktoré nezmenšuje, ale rozmnožuje vo svojom vnútri – nimi sa vzďaľuje od Boha, Cirkvi, spásy a približuje sa k peklu a večnému zatrateniu," povedal v kázni o. Ján.

V Betesde, kde boli kedysi kúpele, stojí dnes chrám sv. Anny. Ako povedal o. Ján, pre ochrnutého muža z Evanjelia to bola jediná možnosť, ako sa uzdraviť. Do vody, ktorú zvíril anjel, však stále vošiel niekto skôr ako on. Tieto kúpele boli pre Jeruzalemčanov posvätné. „To isté je pre nás Cirkev. Cirkev je naša nemocnica, nemocnica pre duše, strápené bolesťami hriechu. Je to nemocnica i pre naše telo, veď pri prijímaní drahocenných Darov Tela a Krvi Christovej počujeme: „Pre uzdravenie duše i tela". Preto je chrám veľmi dôležitým a potrebným miestom. Ochrnutý človek z dnešného Evanjelia sa uzdravil vďaka Iisusovi Christovi, Ktorý videl jeho úbohý stav a dostal ho z neho. Daj Bože, aby sa aj tento chrám v Bardejovských Kúpeľoch, kde ľudia prichádzajú uzdraviť svoje telo, stal miestom, kde budú prichádzať, aby si uzdravili svoju dušu" povedal v kázni o. Ján.

V závere sv. Liturgie sa o. Nikolaj poďakoval vladykovi, že navštívil v tento deň Bardejovské Kúpele. Zároveň pozdravil všetkých vzácnych hostí a poďakoval im za to, že sa prišli podeliť o radosť a prežiť ju spoločne v duchu kresťanskej lásky. Poďakoval sa tiež všetkým doterajším i budúcim darcom a prispievateľom na rozostavaný dom Boží.

Riaditeľ jedného z najstarších múzeí na Slovensku – Šarišského múzea v Bardejove, ktoré vzniklo v roku 1903 – PhDr. František Gutek priblížil históriu 250. výročia od postavenia dreveného chrámu a polstoročia jeho transferu z obce Zboj do skanzenu. Ako povedal vo svojom príhovore, múzeum sa od svojich počiatkov usilovalo zachraňovať ľudovú a sakrálnu architektúru.

„Prvým príkladom bol transfer chrámu z obce Mikulášová do Bardejovských Kúpeľov. Po druhej svetovej vojne sa múzeum pokúšalo zachrániť nevyužívaný drevený chrám v obci Rovné. Bohužiaľ ministerstvo nesúhlasilo s jeho presunom do Bardejova a tak tento chrám o niekoľko rokov schátral a zrútil sa. Bola to veľká škoda, ale našťastie boli zachránené ikony z tohto chrámu, ktoré sú dnes ozdobou našej expozície v Bardejove. Tento drevený chrám z obce Zboj bol do skanzenu v Bardejovských Kúpeľoch prenesený v druhej etape jeho výstavby v roku 1965," priblížil históriu chrámov v Bardejovských Kúpeľoch a poznamenal, že na mieste, kde sa dnes stavia nový pravoslávny chrám, stál niekedy drevený chrám z Mikulášovej, ktorý bol neskôr premiestnený bližšie ku skanzenu, aby spĺňal aj múzejnú funkciu a bol aj využívaný.

Po jeho slovách sa vladyka Rastislav poďakoval o. Nikolajovi za pozvanie zúčastniť sa na nádhernom sviatku. „Je viac ako symbolické, že práve v deň sviatku prenesenia ostatkov sv. Nikolaja, ktorého meno nosíte, ste boli vyznamenaní právom nosenia zlatého kríža. Nech vám nebude ťažký a nech vás posilňuje a napĺňa láskou a pokorou, ktoré sú tak potrebné a bez ktorých kňaz nemôže byť, žiť a slúžiť tak, ako sa to od neho očakáva," povedal vladyka.

Po pomazaní požehnaným olejom sa duchovní a veriaci v sprievode presunuli k rozostavanému chrámu, kde vladyka Rastislav vykonal posvätenie základného kameňa.

Po posviacke základného kameňa o. Ján Lakata rozpovedal o dejinách slúženia v Bardejovských Kúpeľoch. „V Bardejove sme nemali miesto. Prišiel som sem do starého chrámu, kde mi zakázali ešte aj sviečku zapáliť. Vtedy som povedal: „Presvjátaja Bohorodice, spasí nás," – pretože ak nás Ty nezachrániš, nikto iný nám nepomôže! A dnes tu stojíme na základoch nového chrámu, ktorý sa stavia z milodarov veriacich. Mnohí z vás si možno položia otázku, na čo je potrebný chrám. Christos povedal: „Chrám mój dóm molítvy narečétsja..." Chrám v Bardejovských Kúpeľoch bude miestom modlitby k Bohu, k presvätej Bohorodičke a nezištnému lekárovi sv. Pantelejmonovi, ktorý bezplatne liečil ľudí a za to zomrel mučeníckou smrťou," povedal o. Ján.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU - Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove, Mgr. František Lakata
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty