Prešovská pravoslávna eparchia

Posvätenie základného kameňa a miesta výstavby chrámu v Krompachoch

Domov   >   Vyhľadávanie
Základný kameň a miesto, na ktorom bude stáť chrám sv. veľkomučeníka Juraja Víťaza v Krompachoch, posvätil v nedeľu 7. októbra 2018 Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav za asistencie viacerých duchovných z blízkeho i širokého okolia.

Okresný arcidekan mitr. prot. Milan Gerka v kázni, ktorou sa prihovoril k veriacim, poukázal na zložitú situáciu v súčasnej spoločnosti. Zároveň pripomenul Christove slová z prečítaného sv. Evanjelia: „Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!" (Lk 6, 31)," ktoré sú podľa neho návodom na život v spokojnosti, vyrovnanosti, harmónii a láske.

„Je to veľmi krásne a jednoduché poučenie, ktoré by sme mali mať vždy na pamäti. Stretávame sa s rôznymi ľuďmi, ktorí nám prajú, ale aj s neprajníkmi. Vždy sa usilujme o to, aby sme im robili to, čo by sme chceli, aby robili i oni nám. Usilujme sa ukázať im to, že sme nositeľmi Christovej lásky a že pravda nie je v nejakej ľudskej spravodlivosti, ale v správnom vzťahu človeka k Bohu a blížnemu. Tým dokážeme premôcť zlobu a podvody, ktoré sú v ľudskej spoločnosti. Pravoslávna cirkev na Slovensku prežila veľmi veľa neprávostí a ťažkostí. Zamyslime sa nad tým, čím sme zvíťazili. Nie silou svojej moci, ale láskou k Pravde - Christovi," povedal mitr. prot. Milan Gerka.

Modlitebnú atmosféru sv. liturgie dotváral zbor sv. veľkomučeníčky Barbory zo Sloviniek pod vedením Mgr. Nadeždy Sičákovej, PhD.

Posvätenie základného kameňa nového chrámu a pozemku, na ktorom bude stáť, sa uskutočnilo po zaambónovej modlitbe sv. liturgie. „Radosť je to nielen pre celý Spiš, ale pre celú našu pravoslávnu Cirkev," povedal v úvode svojho príhovoru vladyka Rastislav a zaželal duchovnému správcovi cirkevnej obce prot. Štefanovi Šakovi veľa duchovných a telesných síl do diela, na ktoré sa spolu so svojimi veriacimi podujal.

„Bude to chcieť pomoc Božiu a malý zázrak. Dennodenne sa v našich životoch dejú zázraky, len my ich nevidíme, lebo máme zahmlený duchovný zrak. Všimol som si dnes výzdobu miesta, na ktorom slúžime sv. liturgiu - zaprestolnú ikonu Presvätej Bohorodičky Trojrukej a na prestole malú „Golgotu" – vyobrazenie Ukrižovaného s Bohorodičkou a sv. apoštolom Jánom po bokoch. Prorocky ste tak naznačili, ako to s výstavbou chrámu v Krompachoch môže vyzerať. Sú pred vami dve možnosti, dve cesty. Ak budete mať tri veci – vieru v Boha, nádej na Jeho pomoc a lásku k blížnym, ktorá vás stmelí, nový chrám bude rásť tak, že vy budete prikladať k dielu svoje dve ruky a tretiu priloží Presvätá Bohorodička. Ak vám však budú viera, nádej a láska chýbať, výstavba nového chrámu sa pre vás naozaj môže stať cestou na Golgotu, plnou utrpenia. Preto sa nádejam, že Boh prijme naše modlitby a napriek všetkým našim slabostiam a nedostatkom pomôže, aby na tomto mieste čím skôr stál nový chrám na slávu Jeho mena, chválu Presvätej Bohorodičky a počesť sv. veľkomučeníka Juraja Víťaza, ktorému ste sa rozhodli nový chrám zasvätiť," povedal vo svojom príhovore vladyka.

FOTOGALÉRIA

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty