Prešovská pravoslávna eparchia

Posvätenie obnoveného chrámu v Sabinove

Domov   >   Vyhľadávanie
V r. 1995 sa veriaci pravoslávnej cirkevnej obce v Sabinove dočkali slávnostného posvätenia novopostaveného chrámu, ktorý zasvätili sviatku Pokróva presvjatýja Bohoródicy. Za účasti hostí z Grécka, ktorí jeho výstavbu finančne podporili, ho posvätil vtedajší arcibiskup prešovský a Slovenska vladyka Nikolaj. Po rokoch si chrám vyžadoval nutné opravy, predovšetkým obnovu fasády. S Božou pomocou a vďaka darcom sa veriacim na čele s duchovným správcom prot. Vasiľom Kuzmykom podarilo v uplynulých dňoch chrám kompletne obnoviť.

11. júna 2017 – v prvú nedeľu po Päťdesiatnici, na sviatok Všetkých svätých – sabinovskí veriaci opäť prežívali radosť z toho, že k ním zavítal vladyka, aby im znovu posvätil chrám.

Jeho Blaženosť arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska vladyku Rastislava privítal pri vstupe do areálu chrámu primátor mesta Sabinov Ing. Peter Molčan s manželkou, spolu s viceprimátorom Ing. Jánom Fekiačom s manželkou a prednostom Mestského úradu Ing. Michalom Repaským. Po zástupcoch samosprávy vladyku privítal starým slovanským zvykom – chlebom a soľou – člen Rady cirkevnej obce Tomáš Palenčár s veriacou Simonou Polomskou, ktorá vladykovi darovala kyticu kvetov.

Pri vstupe do chrámu vladyku privítal miestny duchovný správca prot. Vasiľ Kuzmyk, ktorý vyjadril radosť z toho, že budú môcť spoločne v modlitbe prežiť tento slávnostný deň.

Na sv. liturgii sa zúčastnili i duchovní správcovia pravoslávnych cirkevných obcí v Bajerovciach a Ľutine prot. Rastislav Ignác a prot. Demeter Paster, ktorý je zároveň špirituálom Pravoslávneho kňazského seminára Prešovskej univerzity v Prešove, a tiež archidiakon Maxim (Durila).

Pred začatím sv. liturgie vladyka vykonal obrad posvätenia, ktorý bol spojený s obchádzaním chrámu, jeho kropením svätenou vodou a čítaním očistných modlitieb.

„Človeka nespasí to, že chodí do chrámu, človeka spasí, ak doň vstupuje s pokáním. A najmä, ak jeho pokánie po odchode z chrámu prináša mnohé a hojné plody," povedal v kázni vladyka. Zároveň poukázal na to, čo je svätosť a čo znamená byť svätý. „Vo svätosti nie je dôležitý len jej vonkajší prejav. Najdôležitejšie je to, čo sa skrýva vo vnútri svätého človeka, a to je Božia blahodať – nestvorené Božie energie, pôsobenie Svätého Ducha a celej Svätej Trojice v duši človeka, ktorý sa týmto pôsobením obnovuje a vracia do stavu, v akom boli naši prarodičia Adam a Eva v raji pred pádom do hriechu. Byť svätý neznamená len konať dobro, byť svätý znamená mať v sebe obnovený Boží obraz, na ktorý bol kedysi človek stvorený, no ktorý hriechom zatemnil," povedal vladyka.

„Vo vzťahu k Bohu sme akoby zrkadlami. On je zdrojom všetkého života. My ostatní – anjeli, ľudia – tí, ktorí sa k Nemu obraciame – sme len zrkadlami. Čím je zrkadlo čistejšie – čím je Boží obraz v nás očistenejší, obnovenejší – tým viac svetla, lásky a dobra sa od nás odráža," priblížil vladyka.

„Ak človek vidí v sebe nejakú cnosť, nemal by si ju všímať, pretože môže spyšnieť, začať sa povyšovať. Pýcha je maličká kvapka jedu, ktorá však dokáže otráviť akékoľvek dobro. Nájdu sa medzi nami aj takí, ktorí si myslia, že svätosť sa meria hodinami, strávenými v chráme na bohoslužbách. Musím ich však sklamať – vôbec to nie je tak. Prichádzame do chrámu, aby sme si „dobili" svoje duchovné batérie, ale až kvalita nášho života za dverami chrámu bude o nás vypovedať na Strašnom súde. Do chrámu by mal človek prichádzať s pokáním, uvedomujúc si, že nie je taký, akým by ho Boh chcel mať. Mal by prichádzať na toto posvätné miesto a prosiť Boha, aby mu pomohol stať sa aspoň trochu lepším," dodal vladyka.

Slávnostnú atmosféru počas bohoslužieb umocňoval svojim spevom chrámový zbor pod vedením prot. Miroslava Humeníka.

Na záver sa vladyka prihovoril k zástupcom mesta a zaželal im, aby Boh žehnal ich prácu a skrze nich zoslal Svoje požehnanie i na celé mesto. Rovnako pozdravil duchovných otcov i všetkých veriacich, ktorí sa zišli v chráme. Potom sa prihovoril miestny duchovný správca o. Vasiľ, ktorý sa poďakoval vladykovi, duchovným otcom, predstaviteľom mesta i všetkým veriacim za ich účasť a modlitby.

Primátor mesta Ing. Peter Molčan sa vo svojom príhovore vrátil do histórie a pripomenul úsilie a zásluhy zosnulého mitr. prot. Jána Jacoša pri výstavbe chrámu. Vyzdvihol tiež činnosť cirkevnej obce v súčasnosti a poďakoval sa jej terajšiemu duchovnému správcovi o. prot. Vasiľovi Kuzmykovi za jeho prácu. Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku zaželal mnoho Božej pomoci a vladykovi Rastislavovi veľa síl a zdravia pri jej spravovaní.

Po skončení sv. liturgie sa konalo pomazanie veriacich požehnaným olejom. Vladyka si potom spolu s výkladom o. Vasiľa prezrel vitríny s historickými knihami a liturgickými predmetmi, ktoré boli prednedávnom v chráme nainštalované.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty