Prešovská pravoslávna eparchia

Podporné stanovisko k petícii „Nevŕtajte! Chceme žiť v zdravej krajine!“

Domov   >   Vyhľadávanie
25. septembra 2017 sa na mňa ako predstaviteľa Pravoslávnej cirkvi na Slovensku obrátili s prosbou o podporu aktivisti petície „Nevŕtajte! Chceme žiť v zdravej krajine!" K iniciovaniu petície, ktorú doteraz podpísalo viac ako 20 000 ľudí, viedli aktivity istých zahraničných firiem, spojené s prieskumom ložísk ropy a zemného plynu na východnom Slovensku.

V súčasnej dobe všeobecnej ľahostajnosti je chvályhodné, že je niekto schopný zmobilizo-vať sa a upriamiť pozornosť svojich spoluobčanov na aktivity ťažobných firiem pri prieskume ložísk ropy a zemného plynu na Slovensku, ako aj problémy, spojené s ich následnou ťažbou, ktoré môžu byť rizikom z pohľadu dopadu na životné prostredie.

Slovensko je známe svojou relatívne nedotknutou prírodou, ktorej krásy fascinujú a priťahujú do našich končín v priebehu roka množstvo turistov. Naši predkovia krajinu, v ktorej žili, opatrovali, zveľaďovali a neporušenú nám ju odovzdali. Preto je i našou povinnosťou myslieť na generácie, ktoré prídu po nás, a zanechať im, nakoľko je to možné, čisté a zdravé životné prostredie.

Zdieľam názor, že všetky aktivity zahraničných firiem, predstavujúce výrazný zásah do životného prostredia, by mali prejsť prísnou kontrolou zo strany kompetentných štátnych orgánov a nemal by byť opomenutý ani hlas miestnych obyvateľov. Takéto aktivity nesmú byť vyvíjané bez ich súhlasu, veď oni sú tí, na ktorých budú mať najväčší dopad.

Podľa informácií organizátorov petície sa s aktivitami, týkajúcimi sa prieskumu ložísk ropy a zemného plynu na Slovensku, ako aj ich následnej ťažby, doposiaľ nestotožnili obyvatelia obcí severovýchodného Slovenska – Oľka, Ruská Poruba, Smilno. Svoj postoj k prieskumu a prípadnej ťažbe by v blízkej dobe mali vyjadriť obyvatelia obce Šarišské Čierne.

Pevne verím a dúfam, že tí, ktorí majú kompetencie rozhodovať v tejto otázke, sa rozhodnú správne.

                                                                                                                                                        † Rastislav
                                                                                                                                                arcibiskup prešovský
                                                                                                                                a metropolita českých krajín a Slovenska

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty