Prešovská pravoslávna eparchia

Oslavy sviatku Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa v Ladomirovej

Domov   >   Vyhľadávanie
V Ladomirovej sa počas víkendu 11. – 12. septembra 2021 konali oslavy sviatku Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa. V sobotu večer sa už tradične pred chrámom za účasti okresného arcidekana a duchovného správcu Pravoslávnej cirkevnej obce vo Svidníku mitr. prot. Jána Soviča a ďalších duchovných konalo posvätenie vody. Následne sa v chráme konali celonočné bohoslužby.

Nedeľnú sv. liturgiu viedol o. Ján Sovič, ktorý ju odslúžil spoločne s miestnym duchovným správcom prot. Pavlom Kačmárom, ako aj s viacerými duchovnými zo svidníckeho a stropkovsko-medzilaboreckého arcidekanátu.

Kázňou sa k veriacim prihovoril duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce vo Vydrani jer. Jozef Balberčák. „Príbeh o sťatí sv. Jána Krstiteľa nám hovorí, na čo si máme dávať pozor. Vidíme v ňom veľa postáv, ktoré boli zainteresované do tejto udalosti. Nemôžeme si nevšimnúť, čo je najťažšie – to, keď človek pestuje vo svojom srdci zlobu. Herodias mala vo svojom srdci zlobu, hnev, chcela zakryť svoj hriech vraždou, ďalším hriechom. Hriech plodí hriech. Na to si musíme dávať pozor. Rovnako ako i v prípade sv. proroka Eliáša, ktorý sa tiež musel skrývať, lebo mu išlo o život. Kedysi žil izraelský kráľ Achab, ktorý sa začal klaňať inému bohu – Baálovi. Jeho žena – kráľovná Jezábel chcela dať zabiť proroka Eliáša. Aj v ženských srdciach môžeme vidieť, že chcú niekoho zabiť. Práve preto nám dnešný sviatok ukazuje, že keď vidíme alebo cítime, že máme niečo zlé vo svojom srdci, máme kvôli tomu učiniť pokánie. Máme príklady aj sv. žien – Presvätej Bohorodičky, našej Panej, ktorá bola pokorná, počúvala slovo Božie, premýšľala o ňom, žila ním a stala sa Matkou nášho Spasiteľa. Ako sa dá zničiť zlo v nás? Tak, ako sme dnes spravili – tým, že sme prišli na toto sväté miesto. Prišli sme tu vzdať česť nášmu Bohu, naplniť slová, ktoré hovoril sv. Ján Krstiteľ: „Čiňte pokánie!", zanechať na tomto svätom mieste svoje hriechy, starosti a ťažkosti, a prijať od Hospoda Boha Jeho blahodať a veľkú milosť," povedal v kázni o. Jozef.

Po skončení sv. liturgie sa o. Pavol Kačmár poďakoval duchovným i veriacim za modlitby a rovnako i všetkým, ktorí sa pričinili o dobrý priebeh slávností. Následne sa konalo pomazanie veriacich požehnaným olejom a sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií.

S požehnaním Jeho Blaženosti arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava sa v sobotu 12. septembra uskutočnila 31. púť zo Stropkova do Ladomirovej, ktorá sa začala liturgiou v chráme Položénija rízy Presvjatýja Bohoródicy v Stropkove a zavŕšila večerňou v chráme Sv. archanjela Michala v Ladomirovej.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty