Prešovská pravoslávna eparchia

Oslavy chrámového sviatku Sošéstvija Sv. Ducha v Stakčíne

Domov   >   Vyhľadávanie
Oslava chrámového sviatku Sošéstvija Sv. Ducha v nedeľu 4. júna 2017 v Stakčíne bola záro-veň najväčším podujatím osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci Stakčín. Najvzácnej-šími hosťami boli Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav a Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup mukačevsko-užhorodský Feodor, ktorých privítali deti chlebom, soľou a peknými básňami. Starosta obce p. Ján Kerekanič vo svojom uvítacom príhovore vyjadril vďačnosť, že tak vzácni hostia prijali pozvanie zúčastniť sa na oslavách chrámového sviatku i výročia obce. Pri dverách chrámu ich privítal miestny duchovný správca mitr. prot. Ján Gliganič. Sv. liturgiu spolu s vladykami slúžili i riaditelia úradov mukačevsko-užhorodskej a prešovskej eparchie mitr. prot. Viktor Myso a mitr. prot. prof. ThDr. Alexander Cap, CSc. Na chrámovom sviatku sa okrem nich zúčastnili ďalší desiati duchovní prešovskej a michalovsko-košickej eparchie. Slávnostná atmosféra a duchovná nálada v chráme počas sv. liturgie bola umocnená krásnym spevom a veľmi poučnými, úprimnými slovami vladyku Feodora v kázni po Evanjeliu. Večerňa, počas ktorej čítali modlitby pokľačiačky obaja vladykovia, len zvýraznila duchovnú a radostnú atmosféru.

V závere bohoslužieb sa vladyka metropolita Rastislav otcovskými slovami prihovoril k prítomnému Božiemu ľudu a tiež k vladykovi Feodorovi, ktorému úprimne poďakoval za jeho prítomnosť medzi nami a s veľkou radosťou zdôraznil, že síce zmenou režimov sme boli rozdelení hranicou, tá však nemá dopad na naše vzťahy, „lebo láske sa hranice postaviť nedajú a našu vzájomnú spolupatričnosť cítime dnes cez prítomnosť a lásku Vašej Vysokopreosvietenosti," zdôraznil vladyka Rastislav. Po zakončení svojho pozdravného slova venoval vzácnemu hosťovi z Ukrajiny spomienkový dar – drevenú ikonu Svätej Trojice a súpravu brúseného skla.

Po slávnostných bohoslužbách v chráme Svätej Trojice v Stakčíne, na ktorých sa zúčastnili aj ďalší milí hostia, ako Mgr. Alan Tomáš, dekan rím.-kat. chrámu Povýšenia sv. Kríža zo Sniny, Mgr. Peter Demjanovič, správca gréckokatolíckej farnosti v Stakčíne, p. Nadežda Sirková, poslankyňa PSK a starostka obce Ubľa, p. Ján Kerekanič, starosta obce Stakčín, zástupcovia obecnej samosprávy v Stakčíne, ako aj zástupcovia firiem a sponzori, ktorí sú nápomocní pri prácach a udržiavaní chrámu a okolia, sa podľa tradície pravoslávnej Cirkvi uskutočnil sprievod okolo chrámu s čítaním Evanjelií. 

Pred slávnostným obedom sa uskutočnilo oficiálne prijatie starostom obce Stakčín, ktorý ešte ráz privítal vzácnych hostí na území jubilujúcej obce. Vo svojom príhovore zdôraznil, že počas celej histórie obce bola cirkev nositeľkou kultúry, vzdelanosti a porozumenia. Poďakoval za slávnostnú bohoslužbu, ktorá bolo vďakyvzdaním Bohu za všetky Jeho dobrodenia a zároveň prosbou, aby všemohúci Boh ochraňoval obec a jej obyvateľov aj naďalej. Vyjadril spokojnosť, že v obci i napriek národnostnej a náboženskej rôznorodosti panuje veľká ústretovosť a porozumenie medzi obyvateľmi. S prosbou, aby sa vzácni hostia zapísali do pamätnej kroniky obce, im odovzdal spomienkové dary – obraz chrámu Svätej Trojice v obci Stakčín, publikáciu o obci, vydanú pri príležitosti jubilea, ako aj ďalšie drobné upomienkové dary. Predstaviteľom všetkých konfesií, zastúpených v Stakčíne, odovzdal pri príležitosti výročia obce symbolický šek.

mitr. prot. Mgr. Ján Gliganič, CSc.
duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Stakčíne

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty