Prešovská pravoslávna eparchia

Návšteva z Poľska

Domov   >   Vyhľadávanie
Na základe pozvania náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Ing. Milana Ma-xima do Bratislavy v dňoch 6. – 8. novembra 2016 pricestoval Jeho Preosvietenosť Jerzy, pravoslávny biskup Ozbrojených síl Poľskej republiky so svojim sprievodom.

Cieľom tejto návštevy bolo stretnutie s náčelníkom Generálneho štábu OS SR gene-rálom Ing. Milanom Maximom, 1. zástupcom náčelníka Generálneho štábu generálporučíkom Ing. Pavlom Mackom, CSc. a pravoslávnymi duchovnými Ekumenickej pastoračnej služby za účelom výmeny skúseností v oblasti poskytovania duchovnej služby v obidvoch Ozbrojených silách a zároveň účasť na oslavách 10. výročia vzniku Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby.

7. novembra 2016 v dopoludňajších hodinách poľská delegácia odslúžila krátku zá-dušnú panychídu na pamätníku Slavín za vojakov padlých v 2. svetovej vojne a následne si pozrela pamätihodnosti Bratislavy. V popoludňajších a večerných hodinách sa zúčastnila na programe súvisiacom s oslavami 10. výročia vzniku Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby.

8. novembra 2016 Jeho Preosvietenosť Jerzy spoločne s Jeho Blaženosťou Rastisla-vom, arcibiskupom prešovským, metropolitom českých krajín a Slovenska a pravoslávnymi duchovnými Ekumenickej pastoračnej služby odslúžil sv. liturgiu v chráme sv. kniežaťa Rastislava pri príležitosti sviatku sv. veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho.

Návšteva opäť potvrdila záujem rozvíjať vzájomné vzťahy v duchovnej oblasti v rámci obidvoch Ozbrojených síl.

pplk. Marek Ignacik

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty