Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav posvätil obloženie prestola v Brusnici

Domov   >   Vyhľadávanie
„Naša dedinka dnes doslova žiari tisíckami farebných odtieňov. Hoci nie je počtom veľká, ale zato patrí k najstarším v okrese. V obci v pokoji a v dobrých susedských vzťahoch nažívajú pravoslávni a grécko-katolíci. Je tomu tak aj vďaka otcovi Tomášovi Paraničovi, ktorý sa s úprimnou láskou venuje svojim veriacim. Jeho prítomnosť nás zbavuje všetkých ťažkostí, bolestí a strachu z toho, čo bude zajtra. Ďakujeme vám za takého dobrého pastiera, ktorý nás horlivo vedie k Bohu. O tom, že Boh má Brusničanov rád, svedčí aj to, že si z našej obce povolal niekoľkých kňazov. Ako prejav Božej, ale i Vašej priazne vnímame tiež Vašu dnešnú návštevu u nás. Cíťte sa medzi nami dobre!" – týmito slovami a starým slovanským zvykom – chlebom a soľou – privítala v nedeľu 22. októbra 2017 Jeho Blaženosť arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava v Brusnici starostka obce Tatiana Szabóová. Rovnako srdečne, s básňou a kyticou kvetov, vladyku privítali i Sofia Sodivarová a člen rady cirkevnej obce Mikuláš Bučko. Pri vstupe do chrámu vyjadril svoju radosť zo vzácnej návštevy miestny duchovný správca prot. Tomáš Paranič.

Metropolita Rastislav navštívil Brusnicu na základe pozvania miestneho duchovného správcu, aby tam spoločne s viacerými pozvanými duchovnými posvätil nové obloženie prestola – tzv. rizu.

Pri tejto príležitosti a zároveň pri príležitosti významného životného jubilea 70. narodenín vladyka Rastislav udelil prot. Tomášovi Paraničovi vysoké cirkevné vyznamenanie – právo nosenia mitry počas bohoslužieb.

Metropolita Rastislav vo svojej kázni upriamil pozornosť prítomných na príbeh z nedeľňajšieho Evanjelia. Nainskú vdovu, ženu, ktorá pred istým časom prišla o svojho manžela a teraz pochovávala i svojho jediného syna, pri vstupe do mesta stretáva Christos. Pohrebný sprievod sa stretáva so zástupom učeníkov – mŕtveho sa dotýka, zodvíha a opäť prebúdza Sám Život. „V prípade nainskej vdovy je pozoruhodné, že Christos vzkriesil jej syna bez toho, aby ho o to ona prosila. Neprosila, a predsa dostala. My často prosíme, ale nedostávame – buď preto, že prosíme nesprávnym spôsobom, alebo preto, že prosíme o nesprávnu vec. Podobné vzkriesenia ako toto oživenie syna nainskej vdovy vykonal Christos ešte dve – v prípade dcéry predstaveného synagógy Jaira a v prípade Svojho priateľa, štyri dni mŕtveho Lazára. Kiež by Hospodin prišiel i ku každému z nás a vzkriesil našu dušu, uzdraviac ju z nespočetného množstva duchovných boľačiek a rán," povedal vladyka.

V závere sv. liturgie sa o. Tomáš poďakoval vladykovi, prítomným duchovným otcom a tiež vzácnym hosťom, starostke obce Tatiane Szabóovej a duchovnému správcovi grécko-katolíckej farnosti v Brusnici Martinovi Horňákovi, s ktorými, ako povedal, má veľmi dobrú spoluprácu a vynikajúce vzťahy. Vladykovi o. Tomáš poďakoval za udelené vyznamenanie a odovzdal mu spomienkový dar, ktorý mu bude pripomínať návštevu Brusnice.

Všetkým pravoslávnym Brusničanom, ako aj viacerým jednotlivcom vladyka ako prejav uznania za ich úsilie o rozvoj cirkevnej obce odovzdal na konci sv. liturgie ďakovné hramoty.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty