Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav posvätil cintorín z I. svetovej vojny vo Veľkrope

Domov   >   Vyhľadávanie
V piatok 28. septembra 2018 Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav posvätil cintorín z I. svetovej vojny v obci Veľkrop v okrese Stropkov. Na pietnej spomienkovej slávnosti sa zúčastnili i viacerí pravoslávni duchovní, ako i zástupcovia iných kresťanských cirkví.

Vladyku tradičným slovanským zvykom - chlebom a soľou - privítal starosta obce Veľkrop Marián Prokopič. V chráme ho privítal miestny duchovný správca jerej Dušan Skonc. Následne sa prítomní v sprievode vybrali na cintorín nad obcou, kde vladyka vykonal samotné posvätenie.

Vo svojom príhovore po posviacke sa metropolita Rastislav poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o obnovu cintorína. „Onedlho uplynie 100. rokov od ukončenia I. svetovej vojny, počas ktorej bojovali všetci tí, ktorí tu ležia. Daj Boh, aby sme si aspoň pri takých príležitostiach, ako je dnešná posviacka, uvedomili, aký vzácny a krehký je mier, v ktorom žijeme, a koľko krvi bolo počas ľudských dejín nezmyselne preliatej - koľko zbytočnej nenávisti a nevraživosti viedlo najmä v posledných storočiach ľudských dejín k takým udalostiam, ktoré neskôr dostali pomenovanie svetové vojny. Východná cirkev si dnes pripomína pamiatku sv. veľkomučeníka Nikitu, západní kresťania budú zajtra oslavovať sviatok sv. archanjela Michala. I jeden, i druhý boli vojakmi - jeden vojska pozemského, druhý toho nebeského, ale vo výzvach, ktoré boli pred nich postavené, sa dokázali rozhodnúť správne a bojovať za správnu vec. Nechcem rozoberať dejiny I. svetovej vojny a hľadať, na ktorej strane bola pravda – lebo žiaľ ľudská „pravda" je veľmi relatívna. Skrze obrad dnešnej posviacky prosím Boha, aby nikdy viac nevnikli do ľudských sŕdc nepriateľstvo a nenávisť, ktoré nie tak dávno viedli celé národy do vojny proti sebe - aby nikdy viac ľudské dejiny nespoznali čosi, čo by neskôr dostalo pomenovanie svetovej vojny. Práve v tomto by mal byť hlavný odkaz a zmysel celého dnešného podujatia. Všetkým tým, ktorí položili svoj život za slobodu svojich blízkych, za našu šťastnú súčasnosť i budúcnosť, nech Boh daruje odpočinutie vo Svojom Kráľovstve a nech spraví večnou ich pamiatku," povedal vo svojom príhovore vladyka Rastislav.

Cintorín vo Veľkrope je najväčším vojenským cintorínom padlých v 1. svetovej vojne na Slovensku. Je na ňom pochovaných takmer 8700 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády. Na jeho obnove, ktorá trvala osem rokov, sa podieľal Klub vojenskej histórie Beskydy a podporilo ju viacero organizácií vrátane obce Veľkrop.

FOTOGALÉRIA
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty