Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

Domov   >   Vyhľadávanie
V historickej sále Čierneho orla v Prešove sa 3. júna 2015 uskutočnilo Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva pri príležitosti udeľovania Ceny mesta Prešov za rok 2014 a zároveň, prvýkrát v histórii mesta, aj udelenia Ceny primátorky. Slávnostného zasadnutia sa zúčastnil i Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovensku.

Po oficiálnom otvorení zasadnutia primátorkou mesta Prešov Andreou Turčanovou nasledovali slová úcty a vďaky tohtoročným laureátom v úvodnom príhovore: "Teší ma, že o malú chvíľu do pamätnej knihy mesta Prešov pribudnú ďalšie mená – mená tých, ktorí svojim celoživotným dielom a postojom k životu vytvárali a vytvárajú predovšetkým morálne hodnoty. Nie je jednoduché dať si cieľ a dlhodobo za ním kráčať, no kto to dokáže a vydrží, ukáže nielen silu svojho ducha, ale pozitívne ovplyvní aj tých, okolo ktorých kráča".

Cena mesta Prešov je jedným z troch verejných ocenení mesta. Udeľuje sa od roku 2000 ako pokračovanie Ceny mesta Prešov za kultúru. Do dnešného dňa bolo odovzdaných celkom 42 Cien mesta Prešov – z toho 32 jednotlivcom a 10 kolektívom. Udeľuje sa za vynikajúce tvorivé činy najmä v oblasti umeleckej, vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, publicistickej, športovej a verejnoprospešnej činnosti, za mimoriadny prínos a prezentáciu mesta Prešov na základe dlhodobej aktívnej, tvorivej a činorodej práce, za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Prešov doma i v zahraničí, za výnimočný čin pri živelných pohromách, požiaroch, povodniach a pri záchrane ľudských životov, zdravia, majetku občanov a mesta.
Cenu mesta Prešov za rok 2014 získali:

- dr. h. c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. , st. za jeho vedecko-pedagogickú činnosť, ako aj za aktívny podiel na intelektuálnom živote mesta Prešov;

- MUDr. Karol Kyslan, PhD., st. za mimoriadne zásluhy pri rozvoji chirurgie tráviaceho traktu, za prezentáciu dobrej úrovne našej lekárskej vedy doma i v zahraničí, ako aj za prí-nos k rozvoju športového života mesta Prešov;

- Mgr. Eva Zacharová za jej dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta Prešov v umeleckej a pedagogickej oblasti, za propagáciu zborovej hudobnej tvorby v meste Prešov, na Slovensku i v zahraničí.

Prvýkrát v histórii bol súčasťou slávnostného zastupiteľstva aj udelenie Ceny primátorky mesta Prešov. Cena primátorky mesta Prešov bola udelená J. E. Stanislavovi Stolárikovi, diecéznemu biskupovi Rožňavskej diecézy pri príležitosti jeho šesťdesiatych narodenín, za rozvoj a šírenie kresťanských hodnôt a za jeho prínosné pôsobenie v meste Prešov.

Cena bola udelená i Fakultnej nemocnici s poliklinikou Jána Adama Reimana Prešov pri príležitosti 80. výročia jej vzniku, za poskytovanie profesionálnej zdravotníckej služby a za úspešné pôsobenie na území mesta Prešov.

Fotogaléria k článku

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty