Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav na oslave kňazského jubilea v Pstrinej

Domov   >   Vyhľadávanie
V sobotu 7. októbra 2017, v deň sviatku sv. prvej mučenice, apoštolom rovnej Tekly, Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav spolu s duchovnými zo svidníckeho arcidekanátu, Ukrajiny a Poľska odslúžil sv. liturgiu v chráme sv. archanjela Michala v Pstrinej. Na sv. liturgii, ktorou si miestny duchovný správca mitr. prot. Michal Rošič pripomenul 30. výročie svojej jerejskej chirotónie, sa zúčastnili i predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík, starostka obce Pstriná Anna Mihaliková a ďalší vzácni hostia.

Kázňou sa k veriacim prihovoril duchovný Pravoslávnej cirkevnej obce vo Svidníku prot. Ján Pajkoš, ktorý povedal: „Dnes sme sa zišli v chráme, aby sme spoločnými modlitbami vyjadrili Bohu vďaku za Jeho dar, blahodať, milosrdenstvo a lásku, ktoré neustále prejavuje voči nám hriešnym. Prišli sme, aby sme svojimi modlitbami poďakovali za Jeho dar – prežité roky – a zamysleli sa, nakoľko sme tento čas využili pre spásu," povedal o. Ján a poukázal na evanjeliové podobenstvo o talentoch.

„Každý z nás na svojej pozícii musí pracovať. Tak, ako to bolo v podobenstve – ten, čo dostal päť talentov, ich zdvojnásobil, aj ten, čo dostal dva, ich zdvojnásobil, len ten, čo dostal jeden, ho nerozmnožil, ale zakopal do zeme, aby nakoniec vrátil pánovi len to, čo dostal. Sv. Nikolaj Velimirovič komentujúc toto podobenstvo hovorí, že nebudú súdení len tí, ktorí robia zlo, ale budú súdení i tí, ktorí nerobia dobro. Čo znamenajú tieto slová? Že nemáme zostať ľahostajní voči svojej spáse. Každý dostal možnosť spasiť sa, ak bude so svojim darom narábať tak, aby mu poslúžil pre spásu a na Božiu slávu. Nikto nie je menejcenný. Keď každý na svojej pozícii bude pracovať tak, ako má a dá do toho všetko, všetci budeme počuť slová: „Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým" (Mt 25,23)," doplnil o. Ján v kázni a vyzdvihol snaženie o. Michala, ktorý ako povedal, nezakopal svoje talenty, ale práve naopak, v priebehu celého svojho života sa ich usiloval zveľadiť.

V závere sv. liturgie pozdravil o. Michala metropolita Rastislav. Poprial mu Božiu pomoc v kňazskej službe - aby mu Boh tak ako doteraz, i v budúcnosti pomáhal urobiť ešte mnoho dobrého. „Ste kňazom, ktorý nedokáže sedieť so založenými rukami. Dlho som premýšľal, akým spôsobom sa vám poďakovať za 30. rokov kňazskej služby tak, aby som vás nepripravil ľudskou pochvalou o odmenu u Boha. Nedá sa však nepochváliť a nevyzdvihnúť človeka, ktorý naozaj celým svojím srdcom slúžil Bohu na každom mieste, kde ho Boh počas života tu na zemi postavil. Pôsobili ste na mnohých cirkevných obciach – avšak nie kvôli nedorozumeniam s veriacimi alebo cirkevnou vrchnosťou, ale preto, že tam bolo potrebné vaše slovo, vaša ruka a vaše srdce. A preto Vám želám – nech je Vaše slovo vždy naplnené blahodaťou Svätého Ducha, nech Vaše ruky nikdy neochabnú a nech Vaše srdce navždy zostane naplnené láskou a otvorené pre všetkých, čo potrebujú modlitbu, radu alebo pomoc," povedal vladyka a odovzdal o. Michalovi pri príležitosti 30. výročia jeho kňazskej chirotónie dar.

Po ňom sa prihovoril duchovný Poľskej pravoslávnej cirkvi mitr. prot. Aleksander Wysocki z Klejnikov. Za luckých duchovných z Volynskej oblasti na Ukrajine sa k jubilantovi prihovoril mitr. prot. Rustik Kapauz. Za duchovných z arcidekanátu pre okresy Snina a Humenné pozdravil jubilanta mitr. prot. Ján Biloruský.

Osobný priateľ o. Michala, rímsko-katolícky kňaz z Bratislavy ThDr. Ladislav Ostrák vo svojej gratulácii povedal: „Svätý Vincent Ferrerský vyslovil jednu nádhernú myšlienku o tom, že ľudské srdce by malo byť širšie ako nebo, lebo kým nebo prijíma len dobrých, spravodlivých a svätých, ľudské srdce by malo prijímať i zlých, nespravodlivých a hriešnych. Milý Michal, z úprimného srdca ti prajem, aby to tvoje srdce bolo veľmi veľké a aby si doňho prijal čo najviac ľudí, i nás všetkých. Ja ťa uisťujem – a nielen ja, ale i všetci, čo sme tu – že v našich srdciach máš svoje miesto, a prosím ťa, aby sme v tom tvojom našli kúštiček miesta i my".

Po ňom sa k zástupu gratulantov pridali starostka obce Pstriná, veriaci zo Pstrinej, Mirole a Bodružale, ako i ďalší príbuzní a známi.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU - Autor: Matúš Rošič
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty