Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav na oslave 25. výročia biskupskej služby Mons. Bernarda Bobera

Domov   >   Vyhľadávanie
V utorok 30. januára 2018 sa Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav zúčastnil na slávnostnej sv. omši v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, ktorá sa konala pri príležitosti oslavy 25. výročia biskupskej služby košického rímsko-katolíckeho arcibiskupa-metropolitu Mons. Bernarda Bobera.

Na slávnosti bol prítomný i apoštolský nuncius v SR Mons. Giacomo Guido Ottonello, kardinál Jozef Tomko, vyše dvadsať biskupov, viac ako tristo kňazov a množstvo veriacich.

Mons. Bernard Bober bol menovaný za košického pomocného biskupa 28. decembra 1992 pápežom Jánom Pavlom II. a jeho biskupskú vysviacku 30. januára 1993 v katedrále sv. Alžbety v Košiciach vykonal kardinál Jozef Tomko.

Pri príležitosti strieborného jubilea biskupskej vysviacky pozdravil jubilanta blahoprajným telegramom i pápež František.

Apoštolský nuncius v Slovenskej republike Mons. Giacomo Guido Ottonello takisto poďakoval jubilantovi za biskupskú službu a pripomenul, že cez osobu biskupa pôsobí Kristus v živote celej diecézy. Preto je biskup prvým svedkom Pána pred všetkými a pre všetkých.

Eucharistickú slávnosť sprevádzalo vyše sto členov zboru a orchester z oboch košických konzervatórií a Zboru sv. Cecílie, ktorí pod vedením Viliama Gurbaľa hrali diela Vivaldiho, Mozarta a Händla.

V závere sv. omše sa Mons. Bernard Bober poďakoval prítomným za gratulácie, povzbudenia a modlitby. „Chcem byť láskavejším, pokornejším a milosrdnejším služobníkom vás všetkých," povedal.

Zdroj: www. ke-arcidieceza.sk
Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

FOTOGALÉRIA - Zdroj: www.ke-arcidieceza.sk

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty